Vil være fiskens ambassadør

Vår nye fagsjef vil ha fokus på sykdomsforebygging framfor behandling, som ledd i å redusere fotavtrykket i miljøet og bedre fiskevelferden. Les hele intervjuet.

Ingebjørg Sævareid sine ambisjoner er å fortsatt ha fiskevelferd øverst på dagsorden, samt være en god faglig sparringpartner for Salmon Group sine aksjonærer.

Intervjuet i Kyst kan leses her: Vil være fiskens ambassadør

Foto: Salmon Group

 

SE FLERE NYHETER