Vil gjøre laksen sunnere og mer bærekraftig

Vårt nye fôr reduserer fotavtrykket med 20 %. Samtidig sikrer vi god fiskehelse og får en laks som gir mer næringsrik, sunn og god mat.

Pressemelding 2019-08-21

Salmon Group har i flere år jobbet systematisk for å sikre seg mer bærekraftig laks. Sammen med BioMar utvikler Salmon Group nå et nytt fôr som sikrer god fiskehelse, ytelse og reduserer det totale karbonavtrykket med 20%. Samtidig får vi en laks som gir mer næringsrik, sunn og god mat.

 Veksten i næringen og lavere tilgang på begrensede ressurser som fiskemel og -olje krever en mer bærekraftig retning når det gjelder råvareutnyttelse. Svaret på disse utfordringene er en kursendring for å fremme nye og smartere løsninger til det beste for forbrukeren, utviklingen av næringen og miljøet.

«Salmon Group jobber systematisk med bærekraft og fiskevelferd, og fôr er en viktig nøkkel til suksess på begge disse områdene. I fjor lanserte vi vårt forprosjekt: «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – Hva er det?» der vi blant annet peker på fôret som et viktig aspekt i denne sammenheng. Nå ønsker vi å sette dette ut i praksis», sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group. «Det stilles stadig tøffere krav til ansvarlig produksjon av mat og Salmon Group ønsker å ligge i forkant av nye myndighetskrav, fordi det er riktig for miljøet, men også fordi vi ser at forbrukeren forventer det.»

Optimal bruk og sammensetning av alle fôrråvarer reduserer det totale miljøavtrykket av fôret med 20 % uten å gå på bekostning av fôrkvalitet, fôrytelse og fiskevelferd.

Sammen med BioMar har Salmon Group jobbet fram en løsning som opprettholder høyt omega-3-nivå (EPA+DHA) i fôret, samt reduserer betydelig fisk-inn-fisk-ut-forhold og kontaminasjon av uønskede stoffer. Dette gjøres ved en kombinert bruk av mikroalgeolje, renseteknologi og biprodukter.

«Det er helt klart i alles interesse at vi lykkes med å produsere fôr som leverer i henhold til sluttforbruker sine forventninger», sier Håvard Jørgensen, administrerende direktør i BioMar. «Kunnskap og kompetanse om bærekraft, og samarbeid med sentrale råvareleverandører og kunder er avgjørende for å oppnå dette.»

Den første oppdrettslaksen fôret på den nye resepten forventes å nå markedet i årets siste kvartal (2019).

 

Omtalt i media:
Kyst.no: Salmon Group tar fôrspranget

SE FLERE NYHETER