Vikingbase Smolt går inn i Salmon Group

Vikingbase Smolt går inn som ny aksjonær i Salmon Group AS. Med tillatelse for produksjon på inntil ti millioner settefisk og et kystnært næringsområde på 140 mål på Fosen, er Vikingbase Smolt en verdifull aktør inn i nettverket bestående av små og mellomstore oppdrettere langs hele kysten.

Salmon Group har over tid fulgt Vikingbase Smolt sin reise frem mot det som skal bli et spennende område for bærekraftig havbruk i Trøndelag. Næringsområdet på 140 mål, som Vikingbase Smolt er en del av, ligger sentralt i produksjonsområde 6 og inneholder planer om andre havbruksrelaterte virksomheter og aktiviteter som passer med Salmon Groups fokus på bærekraft og ressursutnyttelse.

Frode Blålid, styreleder Vikingbase Smolt

– Vi ser nytten og verdien av å være en del av et større havbruksnettverk som har utviklet en bærekraftig diett til beste for fisk, folk og miljø. I en næring med kompleks- og fragmentert forvaltning, gir det å være del av en større gruppe oss både økt påvirknings- og gjennomslagskraft, samt komparative fordeler som muliggjør lokalt- og privat eierskap for vårt selskap. Salmon Group sitt høye fokus på fiskevelferd og bærekraft er også et stort pluss, sier styreleder i Vikingbase Smolt, Frode Blålid.

 

Vikingbase Smolt skal etablere et moderne og fremtidsrettet RAS-anlegg for produksjon av settefisk i størrelser fra 80 til 750 gram.

Vi skal ha en produksjon som spiller på lag med fisken og sikrer god fiskehelse og fiskevelferd. Videre er vi opptatt av kvalitet i alle ledd, og har som mål at vi gjennom vår produksjon tilfører næringen leveringssikkerhet og fleksibilitet som gir grunnlag for økt verdiskapning og volum. Vi ser frem til å komme i operativ drift og servere vår fisk SG-dietten, for å gi fisken de beste forutsetninger videre på reisen, sier Frode Blålid.

Glade for å få med seg Vikingbase Smolt i nettverket

Jan Olav Langeland, adm.dir. i Salmon Group

– Privat- og familieeide havbruksselskap er viktige for å drive norsk næringsliv og norsk havbruksnæring fremover. Konsolidering pågår fortsatt i havbruksnæringen og rammebetingelsene vi forholder oss til gjør det stadig mer krevende for de små og mellomstore næringsaktørene. Våre eiere er lokalforankrede, kunnskapsrike og har langsiktige perspektiver. Dette gjør oss til en slagkraftig gruppe med muligheter til å gjøre noen verdivalg som blir lagt merke til. I et globalt marked med konsumenter som stadig tar mer bevisste matvarevalg, er vi og våre eiere godt posisjonert til å møte denne kjøpesterke kundegruppen. Vi er derfor svært glade for at flere lokal- og privateide havbruksselskaper vil være en del av Salmon Group og det er en glede å kunne ønske Vikingbase Smolt velkommen inn i vårt nettverk, sier Jan Olav Langeland, adm.dir. i Salmon Group.

 

SE FLERE NYHETER