Vi tar tempen på Norges 3. største oppdrettsgruppering

Vi må styrke felleskapet, få frem de gode historiene, og bygge omdømmet vårt basert på kunnskap og fakta. Dette var noen av tilbakemeldingene fra Erlend Haugarvoll og Håkon Tombre da administrasjonen i Salmon Group besøkte fagre Hardanger 16. mai.

Anne-Kristine Øen har nettopp begynt i jobben som administrerende direktør i Salmon Group, og er i gang med en rundreise for å besøke aksjonærene. På møtene med Lingalaks og Tombre var også påtroppende samfunnskontakt Nils Aadland med.

– Hensikten med disse møtene er å bli kjent, og å få tilbakemeldinger på hvilke leveranser vi skal prioritere, sier Anne-Kristine Øen. Vi tar rett og slett en rask temperaturmåling på Norges tredje største oppdrettsgruppering. Ikke overraskende er stordriftsfordeler og særlig fôrinnkjøp rangert som svært viktig, det samme er de andre hovedområdene i strategidokumentet;
kommunikasjon og samfunn, nettverk og internkontroll.


Rolf og Erlend Haugarvoll med Nils Aadland


Tone og Håkon Tombre med Anne Øen    

SE FLERE NYHETER