TIL ALLE SOM JOBBER I, FOR ELLER MED SALMON GROUP

Vår visjon er at Salmon Group skal være Norges viktigste medspiller for verdens beste sjømatprodusenter! Verdiene våre; stolthet, entusiasme og fremtidsrettet, er grunnlaget for hvordan vi forholder oss til hverandre og til omverdenen. 

Verdiene beskriver personligheten vår, men viser ikke hele bildet. Det vi tror på og ønsker å stå for, er minst like viktige ingredienser for å realisere visjonen vår. Vi har tre viktige prinsipper som står oss nær: fisk, folk og klode. Disse prinsippene  er utgangspunktet for våre retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd i Salmon Group. 

Våre retningslinjer beskriver forventninger, forpliktelser og krav til ansvarlig atferd og respekt for menneskerettigheter for Salmon Groups styremedlemmer, ansatte og innleid personale. Vi oppmuntrer våre eiere og tilknyttede selskaper til å følge retningslinjene. Leverandører og samarbeidspartnere skal gjøre seg kjent med retningslinjene og overholde forpliktelsene på områder relevante for dem.

Last ned retningslinjene her:

Respekt for menneskerettigheter

Ansvarlig atferd