vårt formål

Gjennom eierfellesskapet ivaretas selskapenes interesser knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Slik oppnås stordriftsfordeler og reduserte kostnader for oppdretterne. Salmon Group skal tilby faglig oppdatering og tilrettelegge for kompetansedeling mellom selskapene.

Ved å stå sammen med en felles sterk stemme har vi større påvirkningskraft i en stadig mer uforutsigbar næring og forvaltning.

BIOLOGI – FÔR, ROGN OG VAKSINER

Salmon Group har utviklet sin egen resept, SG-fôret, som fôrleverandørene produserer for selskapene i gruppen. Ingrediensene i resepten velges med omhu for å sikre dyrevelferd, lavest mulig miljøbelastning og høyest mulig kvalitet på fisken.

 Ved regelmessig benchmarking, utforsking av bærekraftige og kortreiste råvarer og ekspertiseutveksling med fôrleverandørene, er SG-fôret under kontinuerlig forbedring. Vi gjennomfører revisjon av fôrfabrikkene som benyttes. 

Selskapene i Salmon Group samarbeider gjennom tverrfaglige utvalg. Slik sikrer vi at kompetansen i gruppen brukes aktivt i inngåelse og oppfølging av avtaler  rogn, vaksine og annet som påvirker biologi og fiskehelse.

TIL ALLE SOM JOBBER I, FOR ELLER MED SALMON GROUP

Vår visjon er at Salmon Group skal være Norges viktigste medspiller for verdens beste sjømatprodusenter! Verdiene våre; stolthet, entusiasme og fremtidsrettet, er grunnlaget for hvordan vi forholder oss til hverandre og til omverdenen. 

Verdiene beskriver personligheten vår, men viser ikke hele bildet. Det vi tror på og ønsker å stå for, er minst like viktige ingredienser for å realisere visjonen vår. Vi har tre viktige prinsipper som står oss nær: fisk, folk og klode. Disse prinsippene  er utgangspunktet for våre retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd i Salmon Group. 

Våre retningslinjer beskriver forventninger, forpliktelser og krav til ansvarlig atferd og respekt for menneskerettigheter for Salmon Groups styremedlemmer, ansatte og innleid personale. Vi oppmuntrer våre eiere og tilknyttede selskaper til å følge retningslinjene. Leverandører og samarbeidspartnere skal gjøre seg kjent med retningslinjene og overholde forpliktelsene på områder relevante for dem.

Last ned retningslinjene her:

Respekt for menneskerettigheter

Ansvarlig atferd

Redegjørelse Åpenhetsloven Salmon Group