Vårt ansvar

Fiskehelse og dyrevelferd er et høyaktuelt tema som står øverst på agendaen i Salmon Group-nettverket. Dette kan du lese mer om her.

Vi har løftet tematikken ytterligere det siste året, ved å innlemme det som del av vårt interne kompetanseprogram i Salmon Group-skolen. Gjennom nettverkssamlinger og workshops med faglige innlegg og høy grad av erfaringsutveksling, er vi rigget til å håndtere skjerping av kravene på en kompetent og god måte.

DIGITALISERING OG ENKLERE FORVALTNING

Salmon Group tar et betydelig samfunnsansvar og stiller krav til myndigheter og forvaltning. Vi ønsker å bidra til digitaliseringen av næringen og arbeider for en enklere forvaltning. Våre oppdrettere er innovative, har gode løsninger og søker hele tiden å være i forkant av både biologiske utfordringer og myndighetenes krav. Vi stimulerer virkemiddelapparatet til å trekke i en retning som er til det beste for alle næringsaktører, lokalsamfunnet og verdenssamfunnet, i et bærekraftig og langsiktig perspektiv.

Salmon Group gjennomfører revisjon av fôrfabrikker hos Skretting, BioMar og Cargill. Vi har også formidlet resultat av vår benchmark gjennom fysiske møter og nettmøter. SG -fôret presterer svært godt. Vi gjennomfører nå kontinuerlig benchmark på vekstfôr og vil også sette i gang benchmark på settefiskfôr.

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen.