Aksjonærer

Fossing Storsmolt

3766 Sannidal
tlf 35 98 94 20

Ellingsen Seafood

Postboks 56, 8320 Skrova
tlf 76 06 67 10
uc@ellingsen.no
ellingsenseafood.no

Elvenesstrand Smolt

8430 Myre
tlf 481 01 528
trond@esmolt.no

Vikan Settefisk

7250 Melandsjø
tlf 72 44 55 41
vikan@vikan.no

Troland Lakseoppdrett

5384 Torangsvåg
tlf 480 96 855

trolandlaks.no

Tombre Fiskeanlegg

5640 Eikelandsosen
tlf 56 58 52 17
tombre@tombre.no
tombre.no

Telavåg Fiskeoppdrett

5380 TÆLAVÅG
tlf 916 06 995

Sørsmolt

3766 Sannidal
tlf 35 98 94 20

Steinvik Fiskefarm

6940 Eikefjord
tlf 57 75 25 90

steinvik.no

Sandnes Fiskeoppdrett

6967 Hellevik i Fjaler
tlf 91 61 71 72
postmaster@sandnes-fiskeoppdrett.no

Osland Havbruk

5962 BJORDAL
tlf 57 71 01 02
post@osland.no
osland.no

Mortenlaks

8410 Lødingen
tlf 908 44 490
tjb@mortenlaks.no

Langøylaks

5387 MØKSTER
tlf 959 40 820

Hjelvik Settefisk

6387 Vågstranda
tlf 71 22 97 22

Gjølanger Settefisk

6967 Hellevik i Fjaler
tlf 97 58 30 93
sholstad@gjolanger.no

Fremskridt Laks

5430 Bremnes
tlf 53 42 02 20
fremskridt@haugnett.no

Fjordsmolt

9446 Grovfjord
tlf 77 08 87 11

Femangerlaks

5647 Baldersheim
tlf 56 58 33 25
femangerlaks@femanger.no

Eidesvik Laks

5443 Bømlo
tlf 53 44 78 00

eidesvikhavfiske.no

Eide Fjordbruk

5640 Eikelandsosen
tlf 56 58 52 00
post@efb.no
efb.no

E. Karstensen Fiskeoppdrett

6917 Batalden
tlf 57 20 05 25
post@karstensen.no
karstensen.no

Brakedal Settefisk

5420 Rubbestadneset
tlf 909 97 532
brakedal@fylkesnesfisk.no

Austevoll Melaks

5384 TORANGSVÅG
tlf 55 08 30 70
edvard@austevollmelaks.no

Oppdretterne i Salmon Group produserer laks og ørret i 9 av 13 produksjonsområder. Fra innerst i fjordene til ytterst i havgapet representerer selskapene hele verdikjeden fra rogn, smolt, matfisk, slakteri, foredling, logistikk og salgsledd. Selv om antall ansatte varierer fra en håndfull til flere hundre, deler de engasjement for lokal verdiskaping og tar felles ansvar for bærekraftig utvikling i havbruksnæringen.