Aksjonærer

Fossing Storsmolt AS

3766 Sannidal
tlf +47 35 98 94 20

Ellingsen Seafood

Postboks 56, 8320 Skrova
tlf 760 66 710
uc@ellingsen.no
ellingsenseafood.no

Elvenesstrand Smolt

8430 Myre
tlf 481 01 528
trond@esmolt.no

Vikan Settefisk AS

7250 Melandsjø
tlf 72 44 55 41
vikan@vikan.no

Troland Lakseoppdrett AS

5384 Torangsvåg
tlf 480 96 855

Tombre Fiskeanlegg AS

5640 Eikelandsosen
tlf 56 58 52 17
tombre@tombre.no
tombre.no

Telavåg Fiskeoppdrett AS

5380 TÆLAVÅG
tlf 916 06 995

Sørsmolt AS

3766 Sannidal
tlf 35 98 94 20

Steinvik Fiskefarm AS

6940 Eikefjord
tlf 57 75 25 90

Selsøyvik Havbruk AS

8196 Selsøyvik
tlf 95 25 77 27
aksel@selsoyvik.no

Sandnes Fiskeoppdrett AS

6967 Hellevik i Fjaler
tlf 91 61 71 72
postmaster@sandnes-fiskeoppdrett.no

Osland Havbruk AS

5962 BJORDAL
tlf 57 71 01 02
post@osland.no
osland.no

Nesfossen Smolt AS

5956 HUNDVIN
tlf 56 34 24 00
post@nesfossen.no
nesfossen.no

Mortenlaks AS

8410 Lødingen
tlf 908 44 490
tjb@mortenlaks.no

Marø Havbruk AS

6914 Svanøybukt
tlf 57 74 87 41
elin@marohavbruk.no

Langøylaks AS

5387 MØKSTER
tlf 959 40 820

Hjelvik Settefisk AS

6387 Vågstranda
tlf 71 22 97 22

Gjølanger Settefisk AS

6967 Hellevik i Fjaler
tlf 97 58 30 93
sholstad@gjolanger.no

Fremskridt Laks AS

5430 Bremnes
tlf 53 42 02 20
fremskridt@haugnett.no

Fjordsmolt AS

9446 Grovfjord
tlf 77 08 87 11

Femangerlaks AS

5647 Baldersheim
tlf 56 58 33 25
femangerlaks@femanger.no

Eidesvik Laks AS

5443 Bømlo
tlf 53 44 78 00

eidesvikhavfiske.no

Eide Fjordbruk AS

5640 Eikelandsosen
tlf 56 58 52 00
post@efb.no
efb.no

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

6917 Batalden
tlf 57 20 05 25
post@karstensen.no
karstensen.no

Brakedal Settefisk AS

5420 Rubbestadneset
tlf 53 42 75 35
settefisk@brakedal.no

Blom Fiskeopprett AS

5337 Rong
tlf 56385060
post@blomsea.no
blomsea.no

Austevoll Melaks AS

5384 TORANGSVÅG
tlf +47 55 08 30 70
edvard@austevollmelaks.no

Oppdretterne i Salmon Group sørger for verdifull vekst og verdiskaping i lokalsamfunn langs kysten. Veier, broer, lys langs veiene, skoler, arbeidsplasser og infrastruktur gjøres mulig av lokale ildsjeler. Salmon Group har mange slike ildsjeler.