Vår nye kommunikasjonssjef er i boks

 

Maria Schütz Fløisand har jobbet i Grieg Gruppen de siste ni årene. Der har hun blant annet har hatt kommunikasjonsoppgaver for Grieg Seafood.

Fløisand har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen og har erfaring med alt fra journalistisk arbeid, profileringsprosesser og mediehåndtering til gjennomføring av selskapsinterne arrangementer.

– Man får allsidig erfaring når man jobber i en stor gruppe, og på mange måter ligner det på arbeidet som skal gjøres for Salmon Group. Hver aksjonær har sine behov, og samtidig må man klare å finne fellesnevneren i gruppen og kommunisere tydelig det som representerer alle for å bidra til å styrke og løfte gruppen, sier Maria Schütz Fløisand. – Jeg gleder meg veldig til å være med på å gjøre Salmon Group sine oppdrettere sterke og synlige, legger hun til.

– Vi er utrolig glade for å ha fått Maria med på laget. Hun har bred kommunikasjonserfaring og er en fremoverlent, grundig og dyktig person. Vår næring står overfor en rekke spennende og krevende utfordringer som vi skal hjelpe våre aksjonærer med å takle på best mulig måte.  Da er det viktig at vi formidler budskapene våre på en klok og korrekt måte. Her er Fløisand et sterkt kort, sier Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group.

Rustes for fremtidens utfordringer
I løpet av det siste halvåret har det vært flere endringer i administrasjonen til Salmon Group. En ny strategi er vedtatt, og det nye laget er nå i ferd med å rigges for å best mulig dekke behovene som er vektlagt der.
– Nils Inge Hitland og Solveig Willis blir med oss videre, og den solide kunnskapen og erfaringen de representerer vil bli komplettert med annen type kompetanse. Dette oppsettet vil gi oss det vi trenger for å yte utmerket service til våre aksjonærer, sier Anne-Kristine Øen.
– Ryggraden i arbeidet blir fremdeles felles innkjøp for å oppnå stordrifts- fordeler. I tillegg skal vi løfte oss for å bli en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Alt for å leve opp til visjonen om å gjøre våre oppdrettere sterke og synlige, og å ruste til vekst og utvikling gjennom effektiv samhandling, legger hun til.

Maria Fløisand tiltrer i stillingen som kommunikasjonssjef første august. Allerede første juni tiltrer Nils Aadland som samfunnskontakt. Salmon Group er i disse dager også i ferd med å ansette en ny fagsjef med fokus på biologi.

SE FLERE NYHETER