Utforming av fremtidens skattesystem for næringen er i gang

Utvalget som skal vurdere beskatningen av havbruk er nå klart

Foto: Salmon Group

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk.

Den norske oppdrettsnæringen har siden starten på 1970-tallet vært i sterk utvikling. Norge har naturlige fortrinn for oppdrett av laks og ørret i sjø, og Norge er verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks.

Bakgrunnen for dette arbeidet finner en i regjeringens politiske plattform, Jeløya-plattformen, der det ble understreket at naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser.

Utnevnelsen av utvalget er en oppfølging av Stortingets anmodningvedtak der regjeringen ble bedt om å nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede en ekstraskatt på havbruksnæringen.

Annen ekspertise inviteres til innspillforum

Finansdepartementet vil invitere til et forum bestående av ytterligere ekspertise fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget bes arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problemstillinger i arbeidet.

Sammensetning av utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk:

Se full pressemelding fra Regjeringer 07.09.2018.

SE FLERE NYHETER