Tang og tare byr på spennende muligheter

Tare vokser raskere i merd med laks, viser forsøk gjort gjennom prosjektet Tarelaks.

Tang og tare byr på mange muligheter som fôr både til fisk og folk. Sulefisk og Osland Havbruk er blant Salmon Group-selskapene som utforsker de spennende aspektene ved tareproduksjon og er sammen med Engesund Fikseoppdrett med på prosjektet «Tarelaks».

Prosjektet er i regi av Møreforskning og startet opp i 2016. Så langt er det produsert 20.000 meter med tare, og målet med samproduksjon av laks og tare er å undersøke fordeler og ulemper med å integrere tare i fiskeproduksjon på de tre lokalitetene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tare, eller såkalte makroalger, kan bidra til økt bærekraft i oppdrettsnæringen, og samtidig svare på et økende behov for næringsrik og proteinholdig mat til en sterkt økende befolkning.

Effekt på dyreveldferd

Sulefisk har ikke observert noen negative effekter på verken laks eller tare. Prosjektet ser på hvordan taren påvirker dyrevelferden, også med tanke på sykdommer. Til Tekfisk sier prosjektleder hos Sulefisk, Sissel Kråkås:

– Vi har grunn til å tro at taren påvirker laksen positivt fordi den er vertskap for andre arter som reker og småfisk, som kan beite på luselarvene.

 

Bærekraftig tankegang

Produksjon av tare må ses i et miljøperspektiv, og lønnsomhet kan oppnås med lavere volumer og høy kvalitet til utvalgte markeder. Tang og tare utbredt som mat i asiatiske land, og er noe som ses stadig oftere også i det norske kjøkken.

 

Les mer:
Tekfisk/Fiskeribladet: Tare vokser raskere i merd med laks.
Intrafish: Laks får taren til å vokse raskere.

 

SE FLERE NYHETER