Tallenes tale – stor oppslutning om laksevekst

Etter flere år med liten vekst har regjeringen nå åpnet for mer produksjon i laksenæringen. Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 31. januar, og interessen er stor.

• Totalt 47 selskap har søkt om vekst, noe som vil gi oppdrettskommunene og fylkeskommunene over 750 millioner kroner
• Det er betalt inn vederlag for til sammen 7897 tonn kapasitetsøkning, eller over 95 prosent av den tilbudte veksten
• Det er betalt inn 947 640 000 kroner i vederlag
• 80 prosent av vederlaget går til havbruksfondet. Av det totale vederlaget går 70 prosent til kommunene og 10 prosent til fylkeskommunene

– Oppslutningen om tilbudet vårt viser en næring med stor tro på seg selv og store ambisjoner. Dette vil også gi gode inntekter til lokalsamfunnene. Kommunene og fylkeskommunene vil få utbetalt over 750 millioner kroner for å være vertskap for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer penger fra auksjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB.

Auksjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av våren. Målet er at hele veksten er tildelt før sommeren 2018.

Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Oversikt over søknadene vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

 

SE FLERE NYHETER