Første statusrapport bærekraft

Dette er den første statusrapporten som er laget, på bakgrunn av Salmon Group sin forstudie «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – Hva er det?» (2018). Målet med statusrapporten er å kunne presentere indikatorer basert på enkle, målbare, sammenlignbare kriterier for å måle bærekraft.

Les rapporten her

Denne første statusrapporten er en pilot laget for og i samarbeid med en av være aksjonærer, Lingalaks. Hensikten med en slik statusrapport er å dokumentere tilstand, endring og progresjon i det systematiske arbeidet som selskapet foretar seg for å drive oppdrett på en mer bærekraftig måte.

Status presenteres som indikatorer innenfor de tre hovedsegmentene miljø, samfunn og økonomi, og speiler de faktiske, dokumenterte forhold, ut fra gitte kriterier beskrevet i rapportens redegjørelse av metode og omfang.

Felles vurderingsgrunnlag

Hensikten er å ha rene, forståelige og sammenlignbare kriterier som kan benyttes til å måle og i sin tur sammenligne dokumenterbare forhold. Resultatet indikerer hvordan selskapet presterer, og danner grunnlag for sammenligning år for år. Ved å nytte den samme metoden over lang tid, oppnår man å kunne arbeide mer konkret med endringer i henhold til selskapets strategi og den faktiske utvikling.

Metode

Denne rapporten er utarbeidet av Salmon Group AS. LCA-analysen som rapporten baserer seg på er utført av ekstern part, Sustainability Specialist i BioMar, Eric Olav Gracey, som har benyttet innhentet datamateriale fra Lingalaks AS og tilsluttede leverandører, overlevert av Lingalaks AS. Dette inkluderer også NHO sin tjeneste for beregning for samfunnsbidrag, levert av Næringslivets Hovedorganisasjon, som er benyttet for å regne ut selskapets bidrag til fellesskapet.

Full eksponering til allmenn nytte

Lingalaks har siden 2011 vært aksjonær i Salmon Group. De har til hensikt å kunne dokumentere status for alle operasjoner som inngår i produksjonen av laks og på den måten gjøre opp status for i hvilken grad deres produksjon etterlater avtrykk i miljøet.  Selskapet tar etisk og samfunnsmessig ansvar gjennom å fremvise åpenhet, ihht. Salmon Groups arbeid med bærekraft som den viktigste driver for alle næringer og virksomheter fremover. Dette gjør de for å kunne bidra med erfaring og kunnskap til felles nytte i et felles løp frem mot bærekraftig havbruk. Les mer om Lingalaks sitt arbeid her.

SE FLERE NYHETER