SKATTEENDRINGER

Salmon Group er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte skatteendringene

I det siste kvartalet av 2021 engasjerte de foreslåtte skatteendringene mange i SG-nettverket. Både administrerende direktør, Jan Olav Langeland og styreleder, Tom Jarle Bjørkly har uttrykt sine bekymringer om de foreslåtte skatteendringene for små- og mellomstore havbruksselskap i mediene. Sistnevnte mener man kan ende opp i en situasjon der familieselskapene ikke ser annen utvei enn å selge seg ut. Salmon Group følger saken tett videre utover 2022.
Les mer om saken i medier:

Kyst / Kyst.no (+): Vi kan ende opp med at de mindre familieselskapene «kaster kortene»

SE FLERE NYHETER