Svanøy Havbruk

Opprinnelsen til oppdrettseventyret på Svanøy var da Svanøy Stiftelse begynte sitt pionerarbeid innen fiskeoppdrett, tidlig på 70-tallet. Oppdrettsanlegget på Langøya(Austneset) var ett av de første i Norge. Forskningsstasjon for fisk på Sunndalsøra (idag; Nofima) benyttet Svanøy som teststasjon for sine avlsgrupper på både laks og ørret i hele 11 år fra 1976, og Havforskningsinstituttet hadde alle sine avlsgrupper og stamfisk av laks på Svanøy i årene 1974 til 1979. Også senere, på 80-tallet, var Svanøy Stiftelse en sentral samarbeidspartner i det viktige genforskningsarbeidet til professor Harald Skjervold.

Kort om selskapet

Oppdrett ble skilt ut fra Stiftelsens øvrige aktiviteter rundt 1990 , og aksjeselskapet Svanøy Havbruk ble etablert. Opp gjennom årene har selskapet hatt flere eiere, blant annet Fjord Seafood. Da de etter hvert besluttet å legge ned sin oppdrettsvirksomhet på Svanøy, ble et nytt aksjeselskap etablert etter at Ove Inge Vågen og Ola Sveen i 2005 fikk med seg lokale investorer. Dette er det som i dag er Svanøy Havbruk AS.

Svanøy Havbruk er i dag et solid selskap, og den største arbeidsgiveren på Svanøy med våre 24 heltidsansatte. Her pendles det til øya i stedet for “andre veien” til byen Florø. Vi produserer matfisk og stamfisk på fire lokaliteter i sjø, i tillegg til rogn og settefisk på land. Vi er medeier i Sande Settefisk på Rygg i Gloppen Kommune, sammen med to andre oppdrettsselskap. Her satses det stort på framtidsrettet smoltproduksjon. Vi er også stolte over å være aksjonær i Godfisken AS, der vi sammen med 10 andre oppdrettere, har investert i topp moderne beredskaps- og bløggebåter. Vi er således med på å skape aktivitet og arbeidsplasser i vår region!

Vi har spesialisert oss på regnbueørret, og er en av få oppdrettere i Norge som bare har ørret. Ørreten er et fantastisk produkt; sunt og godt. Sammenlignet med atlantisk laks, så er ørreten rødere i kjøttet og har en naturlig lavere fettprosent. Vi mener at ørreten har et enormt vekstpotensiale, og jobber med spennende prosjekter for å løfte fram ørreten som et høykvalitets sjømatprodukt. All fisken vår blir solgt gjennom Skaar Norway, som også er aksjonær. Våre kunder finnes i Europa, Asia og USA. Mesteparten av fisken blir slaktet ved Slakteriet AS i Florø, et steinkast unna. I tillegg til ordinær stamfisk- og matfiskproduksjon, så har vi flere spennende FOU-prosjekt som m.a omfatter konsumrogn av ørret(kaviar).

Vi har en bevisst strategi på å benytte lokale leverandører, når det er mulig. Dette er med på å sikre arbeidsplasser og lokal verdiskapning. Svanøy Havbruk og Marø Havbruk er, sammen med andre lokale bedrifter, bidragsytere til Svanøy Hovedgård – en viktig norsk kulturarv. Vi er også blant de mange som bidrar til å opprettholde øyas gode nærbutikk, og sponser ellers andre gode tiltak i nærområdet.

Du kan lese mer om Svanøy Havbruk på hjemmesiden deres.

Svanøy Havbruk

6914 Svanøybukt
tlf 57 74 87 47
post@svanoyhavbruk.no