Ilsvåg Holding

Ilsvåg Holding AS er en settefiskprodusent, som har drevet med fisk siden 1964. Selskapet har lokale eiere med lang fartstid i bransjen. Anlegget er lokalisert i Sandeid i Vindafjord kommune.  

Kontakt

Skigelstrandvegen 32, 5585 Sandeid
tlf 909 42 005
ilsvag@outlook.com