Frøfisk

Frøfisk har drevet sammenhengende med settefiskproduksjon siden 1986. Selskapet er lokalisert i Vindafjord, i Nord Rogaland. Frøfisk omsetter for rundt 30 millioner og har siden oppstarten i 1986 blitt eid og drevet av familien Skogen.