Flokenes Fiskefarm

 

Flokenes Fiskefarm har vore lokalisert i den artsrike Førdefjorden, midt i Sunnfjord i Sogn og Fjordane, sidan 1984.

Kort om selskapet

Selskapet har 2 konsesjonar og driv matfiskproduksjon av laks på 2 lokalitetar i ytre del av fjorden i Askvoll kommune.

Flokenes Fiskefarm produserer ca 2000 tonn årlig og har i dag 7 tilsette.

Les meir om Flokenes Fiskefarm på deira heimeside. 

Flokenes Fiskefarm

6983 Kvammen
tlf 57 73 28 80
post@flofisk.no