Engesund Fiskeoppdrett

Engesund Fiskeoppdrett er et familieeid selskap lokalisert ved Engesund i Fitjarøyene i Sunnhordaland. Familieselskapet har 17 ansatte fordelt på Fitjar, Masfjorden og Solund kommuner. De har to ordinære kommersielle tillatelser: en for matfiskproduksjon og en grønn tillatelse. I tillegg driver de en visningstillatelse og en FoU-tillatelse.   

Kontakt

Fitjarsjøen 2, 5419 Fitjar
tlf 90 17 24 82
sveg@engesund.no