Ellingsen Seafood

 

Ellingsen Seafood er et familie-eid havbruksselskap med hovedkontor på øya Skrova i Lofoten. Selskapet ble stiftet i 1947, og har gjennom generasjoner utviklet seg til ett av Nord-Norges største havbruksselskap med 11 tillatelser og 100 ansatte.

Kort om selskapet

Selskapet har fokus på sunn og bærekraftig sjømat og bidrar til langsiktig verdiskapning og trygge arbeidsplasser i 6 kommuner. Ellingsen Seafood har i stor grad kontroll på egen verdikjede.

Brønnbåten deres sørger for trygg transport av egenprodusert smolt til sjøanlegg, og slakteklar fisk føres til deres eget slakteri som ligger i Skrova. De har også egen kassefabrikk som produserer både standard- og flykasser av høy kvalitet.

Selskapet drives i dag av 3. generasjon Ellingsen.

Les mer om Ellingsen Seafood på deres hjemmeside.

Ellingsen Seafood

Postboks 56, 8320 Skrova
tlf 76 06 67 10
uc@ellingsen.no

Kontakt

Postboks 56, 8320 Skrova
tlf 76 06 67 10
uc@ellingsen.no