Eidesvik Laks

Oppdrettsselskapet Eidesvik Laks, som er et datterselskap av Eidesvik Havfiske, har 4,5 matfiskkonsesjoner fordelt på 4 lokaliteter i Ryfylke; Smalskar, Kjerringa, Kunes og Nautvik. Det er 11 ansatte inkludert 2 lærlinger i selskapet.

Kort om selskapet

Eidesvik Havfiske er en familiebedrift som har sin virksomhet innen oppdrett, fiskeri, eiendom og offshore. Selskapet har 65 ansatte og det er femte generasjon som nå drifter og eier virksomheten.

Eidesvik Settefisk forsyner Eidesvik Laks som har sitt tilholdssted på Langevåg, Bømlo der også administrasjonen til Eidesvik Havfiske er.

Selskapets fiskebåter, Elisabeth, Bømmelbas og Bømmelfjord, fisker pelagisk fisk hovedsakelig i områdene Nordsjøen, Barentshavet Norskehavet og vest av Irland.

Eidesvik Havfiske har fokus på å ta vare på verdiene som havet gir oss på en positiv og bærekraftig måte. Å skape lokale arbeidsplasser er viktig for bedriften, som ønsker å være til nytte og å bidra i lokalsamfunnet sitt!

Les mer om Eidesvik Laks på deres hjemmeside.

Eidesvik Laks

5443 Bømlo
tlf 53 44 78 00

Kontakt

5443 Bømlo
tlf 53 44 78 00