Bremnes Seashore

Hovedkontoret til Bremnes Seashore ligger i Øklandsvågen i Bømlo kommune. Her har de holdt til siden starten i 1937. Her finner du administrasjon, teknisk avdeling, og ikke minst, deres topp moderne anlegg for pakking og foredling av laks.

Kort om selskapet

Bremnes Seashore har i dag hånd om hele produksjonskjeden for laks, og er med det et av de største privateide oppdrettsbedriftene for laks i Norge. Selskapet har oppdrettsanlegg i Hardanger, Sunnhordland og Rogaland, fordelt på x lokaliteter i x ulike kommuner. De har i tillegg x anlegg for produksjon av settefisk.

Med over 300 ansatte fordelt på rundt 30 steder og lokaliteter, et snitt på 160 tonn lakseprodukt som skal transporteres ut i verden hver eneste dag, er selskapet også opptatt av å bidra til gode kommunikasjonsveier for nærområdet sitt.

Vekst og aktivitet på en rekke ulike steder rundt på Vestlandet har gjort det viktig for selskapet å ha gode relasjoner og åpen dialog med de ulike kommunene og lokalsamfunna der de har aktivitet. Bremnes Seashore har også vært en aktiv støttespiller i samband med ungdomsarbeid, kultur og idrett i mange lokalsamfunn.

Bremnes Seashore står også for etableringen av SALMA, som er Norges første merkevare for fersk fisk.

Les mer om Bremnes Seashore på hjemmesiden deres.

Bremnes Seashore

5430 Bremnes
tlf 53 42 82 00
bremnes@seashore.no