Samdrift og samlokalisering som tema på SG-skolen

Hvilke utfordringer møter selskap som ønsker å gå sammen om driften? Kan man drive samdrift og samlokalisering på samme lokalitet? Hvilke juridiske forpliktelser ligger egentlig i dette og hva bør man være obs på?

Samdrift og samlokalisering er utbredt blant både små og store oppdrettere. Skattemyndighetene har gjennom en prinsipputtalelse og et veiledningsbrev, sendt til alle oppdrettere i mai 2019, satt søkelyset på samdrift og samlokalisering. Så langt har skattemyndighetene valgt å følge et veiledningsspor slik at norske oppdrettere skal få anledning til å tilpasse seg regelverket.

SG-skolen (SGS) inviterte på bakgrunn av dette til seminar 11. feb 2020 om Samdrift og samlokalisering- juridiske utfordringer. Pedro S. Leite og Trond Skjelbreid fra KPMG presenterte aktuelle skatte- og avgiftsmessige problemstillinger knyttet til samdrift og samlokalisering. I tillegg tok de for seg noen regulatoriske forhold, relevant selskapsrett og aktuelle spørsmål fra ivrige deltakere. Marte Hatlevik fra Osland Havbruk presenterte Salmon Group sitt eget nettverk og delte deres erfaringer med regelverket og hvilke utfordringer de har møtt på veien.

Salmon Group takker alle deltakere og foredragsholdere for engasjerte samtaler og godt oppmøte!

Pedro S. Leite fra KPMG svarte godt og grundig på spørsmål fra ivrige deltakere.

 

Marte Hatlevik fra Osland Havbruk delte deres erfaringer med samdrift og samlokalisering.

 

Gode samtaler mellom alle deltakere på workshop.
SE FLERE NYHETER