Samarbeid gir verdifulle ringvirkninger

Foto: Kyst.no/Breiarelva.no

Samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen viser at målsettingen om en bærekraftig forvaltning av elvene også skaper verdifulle ringvirkninger for lokalsamfunn.

 

«Nok villaks til alle» er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning sitt motto og samarbeidsprosjektet mellom villaks- og oppdrettsnæringen har gitt gode resultat i Beiarelva.

Samarbeid mellom myndigheter, grunneiere, kraftlag og havbruksnæringen har gitt resultater for forvaltningen av villaksen Beiarelva, og det trekkes frem at støtte fra Gifas og Nova Sea har bidratt enormt.

– Uten støtte fra havbruksnæringen hadde vi ikke hatt verktøyene til å løfte elva slik vi har gjort, sier grunneier Frigg-Ottar Os til kyst.no.

Les hele artikkelen her: Kyst.no // Spleiselag gir suksess i elevforvaltning

I Stifinga Norsk Villaksforvaltning er vi med fra havbruk, sammen med Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Cermaq. Nils Inge Hitland fra Salmon Group sitter i styret som representant for disse selskapa.

Les mer om stiftelsen her: snvf.no

SE FLERE NYHETER