Salmon Group vokser!

Ilsvåg Holding, Engesund Fiskeoppdrett og Frøfisk blir nye aksjonærer i nettverket. Dermed er Salmon Group nå eid av 40 lokaleide oppdrettsselskap!

Bildet er fra 20 årsjubileet til Salmon Group i 2023.

Antall aksjonærer i Salmon Group øker fra 38 til 40 lokaleide oppdrettsselskap!

Salmon Group kunngjorde i dag en spennende utvikling i selskapets aksjonærstruktur. Settefiskprodusentene Ilsvåg Holding og Frøfisk, samt matfiskprodusenteten Engesund Fiskeoppdrett, har alle signert avtaler om å bli nye aksjonærer i Salmon Group. For å opprettholde prinsippet om lik eierandel blant eksisterende aksjonærer, vil Brakedal Settefisk sine aksjer kjøpes tilbake. 

Ilsvåg Holding, med sin erfaring bringer med seg verdifull ekspertise og ressurser til Salmon Group. Deres engasjement for innovasjon og bærekraft vil ytterligere styrke nettverkets posisjon i oppdrettsnæringen. 

“Vi har valgt å bli en del av denne grupperingen slik at vi, som liten aktør, har mulighet til å oppnå stordriftsfordeler. Vi ser frem til et godt samarbeid”, sier Ove Kaldheim, daglig leder i Ilsvåg.  

Engesund Fiskeoppdrett, et anerkjent navn innen oppdrettssektoren, vil også tilføre betydelige ressurser og kompetanse til Salmon Group-nettverket. Deres dedikasjon til formidling, kvalitet og bærekraft vil være verdifullt inn i dette eierfellesskapet.  

Daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje, er glad for å være tilbake i Salmon Group. “Vi ser fram til å bli en del av en stor innkjøpsorganisasjon med en foroverlent ledelse som fokuserer på bærekraft. Det er også et viktig et møtepunkt for små og mellomstore oppdrettere”.  

Settefiskprodusenten Frøfisk AS, blir også en del av Salmon Group-familien. Deres kunnskap og erfaring innen produksjon av settefisk vil være en god ressurs inn i gruppen.  

“Vi håper det å bli en del av Salmon Group vil gi oss innkjøpsbesparelser, samt være lærerikt, nyttig og gøy”, sier Trond skogen, daglig leder i Frøfisk.  

Jan Olav Langeland, daglig leder i Salmon Group, er svært fornøgd med de nye tilskuddene i eierfellesskapet. «Vi ønsker Ilsvåg Holding, Engesund Fiskeoppdrett og Frøfisk velkommen som nye aksjonærer i Salmon Group. Selskapenes engasjement for innovasjon og bærekraft harmonerer godt med våre egne verdier; fisk, folk og klode.» 

Brakedal Settefisk sine aksjer kjøpes tilbake 

Samtidig vil Brakedal Settefisk sine aksjer bli kjøpt tilbake av Salmon Group for å opprettholde balansen i eierstrukturen blant eksisterende aksjonærer.  

«Tilbakekjøpet gjennomføres for å møte kravene til eierskap i vår aksjonæravtale, og det er i gjensidig forståelse med eier av Brakedal Settefisk» sier Langeland. «Brakedal Settefisk vil, på lik linje med øvrige selskaper eid av aksjonærer i Salmon Group, være tilknyttet Salmon Group og kan tiltre våre innkjøpsavtaler”. 

Vi ser frem til å, sammen med de nye medeierne, fortsette å utvikle bransjen, med et særlig fokus på innovasjon, bærekraft og verdiskaping. 

SE FLERE NYHETER