Salmon Group vokser med ny aksjonær i Telemark og Vestfold

Vi er glad for å ønske en ny aksjonær velkommen i nettverket!

Pressemelding 2020-01-30

Fossing Stormolt går inn som ny aksjonær i Salmon Group AS. Med sin satsing på storsmolt, fiskevelferd og lav miljøbelastning, er de en verdifull aktør inn i nettverket av små og mellomstore oppdrettere langs hele kysten. Med dette er Fossing Storsmolt de første som starter sin drift med Salmon Group sitt eget fôr, som i fjor høst ble lansert med et betydelig senket fotavtrykket.

Salmon Group har spent fulgt utbyggingen av det store og moderne smoltanlegget som ligger mellom Kragerø og Bamble i Telemark, og som sammen med Sørsmolt er eneste Salmon Group- aksjonærer i det nye fylket Vestfold og Telemark.

På eiersiden er det blant annet tre oppdrettere som har gått sammen om produksjonen av storsmolt, Troland Lakseoppdrett, Telavåg Fiskeoppdrett og Sulefisk, som alle er tilknyttet Salmon Group.

– Vi er glade for å være del av et nettverk med så stort fokus på problemstillinger som er viktige for næringen. Det at Salmon Group har fiskevelferd og ressursforvaltning så høyt på agendaen er stort pluss, sier daglig leder i Fossing Storsmolt, Ole Marius Farstad. I tillegg oppnår vi jo også stordriftsfordeler.

Fossing Storsmolt produserer etter den såkalte gammelsmoltmetoden, som skal gjøre fisken sterkere når den settes ut i sjø, rett og slett fordi den er mer robust. Dette betyr igjen mindre sykdom, lavere dødelighet og kortere eksponeringstid for lus.

– Vi fokuserer på alle fordelene med gjennomstrømning og bruken av naturens fortrinn i vår produksjon her på Fossing Storsmolt. I tillegg til bedre vekst og lavere dødelighet i sjø, ser denne produksjonsmetoden også ut til å gi positive effekter på fiskens hjertehelse og hjertemorfologi.  Det er utrolig kjekt å snart være i gang med driften og vi gleder oss til første levering av storsmolt for utsett allerede høsten 2020, sier Ole Marius Farstad.

Salmon Group er glade for å oppleve vekst i aksjonærmassen.

– Våre eiere representerer en viktig og fremoverlent kraft i norsk næringsliv. Dette er pionérer med sterk vilje til innovasjon og omstilling og med en uttalt ansvarsfølelse overfor mennesker og miljø der hvor de driver. Når de jobber effektivt sammen får de tatt ut sitt fulle potensiale, og vi er derfor svært glade for å ønske velkommen nok en solid bedrift som Fossing Storsmolt inn i vårt nettverk, sier Anne-Kristine Øen. morfologi.  Det er utrolig kjekt å snart være i gang med driften og vi gleder oss til første levering av storsmolt for utsett allerede høsten 2020, sier Ole Marius Farstad.

Nøkkelfakta Fossing Storsmolt:

  • Settefiskanlegg for produksjon av laks, lokalisert i Kragerø
  • Gjennomstrømningsanlegg med Lona-vassdraget som vannkilde
  • Lonavassdraget har et nedslagsfelt på ca 70 kvadratkilometer
  • Skal produsere smolt etter naturens prinsipper
  • Matfiskoppdrettere på eiersiden; Telavåg Fiskeoppdrett, Troland Lakseoppdrett og Sulefisk

Se også medieomtale: Ny aksjonær i Salmon Group.

SE FLERE NYHETER