Salmon Group til Marineholmen

Salmon Group slutter seg til den marine klyngens pulserende miljø på Marineholmen og flytter dit i løpet av høsten.

 

Bærekraftig verdiskaping

Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper som sørger for viktig verdiskaping til lokalmiljøene vi opererer i. Med base i Bergen, yter vi service for våre 45 aksjonærer, som til sammen besitter 114 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produksjon av ca. 45 millioner smolt.

Salmon Group har et tydelig mål om å være viktig bidragsyter til verdens økende behov for fisk og protein, og bidrar til forskning og jobber for økt kompetanse og kunnskapsdeling innenfor nettverket, så vel som i den marine klyngen.

 

Anne-Kristine Øen, Adm.Dir. Salmon Group

Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon.  Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier Adm. Dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen.

 

Om Marineholmen Forskningspark

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber allerede 1000 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Relaterte saker:
Nok et lakseselskap flytter til Marineholmen
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1342997/nok-et-lakseselskap-flytter-til-marineholmen 

Salmon Group flytter til Marineholmen
http://kyst.no/nyheter/salmon-group-flytter-til-marineholmen/

SE FLERE NYHETER