Salmon Group tar fiskehelsen på alvor

Fiskehelse og dyrevelferd er et høyaktuelt tema som står øverst på agendaen i Salmon Group-nettverket. God fiskehelse er en forutsetning for å drive med oppdrett, og uavhengig av roller, har de ulike aktørene i næringen felles ansvar og mål om å sikre nettopp fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen. Vi har løftet tematikken ytterligere i nettverket det siste året.

 

Vår fagsjef, Torgun Gjefsen, understreker at skjerpet innsats for økt fiskevelferd de siste årene vitner om en langt mer moden næring, og trekker frem de små og mellomstore aktørene som særlig bevisste på tiltak som trygger fisken:

Torgun Gjefsen, fagsjef Salmon Group.

«Vi vil fortsatt ha høyt fokus på dette fremover, og det gjøres så mye godt og riktig arbeid på dette området hos våre oppdrettere. Faglig sett ser vi at mange er helt i forkant, og har god forståelse også på omdømmebiten. Det er viktig, ikke minst når forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Bevisste forbrukere ønsker «bærekraftig» mat, enten den kommer fra land eller vann, og da må de som driver med matproduksjon kunne dokumentere forsvarlig produksjon på alle måter. Det skulle bare mangle.»

Kunnskapsbasert tilnærming
En mer kunnskapsbasert tilnærming til problemstillinger relatert til fiskehelse, vil også gi positiv gjenklang i økt troverdighet og derigjennom et styrket omdømme. Ikke kun til enkeltaktører, men til næringen i sin helhet. Dette er en øvelse som blant annet krever at fordommer bygges ned, og er samtidig en bevisstgjøringsprosess hos alle næringsaktører.

Salmon Group fortsetter sitt fokus på fiskehelse og har siste året løftet problematikken ytterligere ved å innlemme tematikken som del av våre interne kompetansemoduler. Gjennom nettverkssamlinger og workshops med faglige innlegg og høy grad av erfaringsutveksling, er vi rigget til å håndtere skjerping av kravene på en kompetent og god måte.

Positivt at problematikken løftes
Fiskeriminister Per Sandberg uttaler til Nationen i dag at «oppdretterne må ikke tro at de skal få eksportere noe som helst uten å ha god fiskehelse i merdene!». Dette er gode signaler for en stadig økt profesjonalisering av bransjen og Salmon Group ser positivt på en slik holdning.

Salmon Group har god dialog med Mattilsynet, som sørger for at regler, rammer og kontroll etterleves, og de står på denne måten som garantist for at fisk skal kunne selges til utlandet.

Også Mattilsynet understreker at alle aktører må jobbe med felles mål og sammen bidra til næringsutvikling og å sikre næringen.

SE FLERE NYHETER