Salmon Group og Rethink Food inngår blågrønt samarbeid!

Både fisk og kjøtt er mat. Det er på høy tid å se blå og grønn sektor i sammenheng. Derfor inngår Salmon Group og Rethink Food en samarbeidsavtale.

F.v. Jan Olav Langeland (Salmon Group), Åge Klepp (Rethink Food), Hanna Dåvøy Rørtveit (Salmon Group) og Ola Hedstein (Rethink Food).

Gjøre hverandre bedre

Skal vi produsere nok, sunn og trygg mat må blå og grønn sektor lære av hverandre og utnytte hverandres sterke sider.

– Både blå og grønn sektor er to matproduserende næringer som begge sitter på høy kompetanse og råvarer i verdensklasse. Skal vi utnytte potensiale i begge næringene må vi jobbe sammen, sier administrerende direktør i Salmon Group, Jan Olav Langeland, om samarbeidet.

Det må lønne seg å gjøre endringer for bedre matproduksjon

Kravene fra både forbrukere og myndigheter for å drive god matproduksjon blir stadig strengere. Begge næringer opplever press på klima og dyrevelferd.

– Det er behov for å utvikle nye produksjonsmetoder i produksjonen av mat og stimulere til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Begge sektorer sliter med at det ikke lønner seg å ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Dette vil vi jobbe for å endre, sier partner i Rethink Food, Ola Hedstein.

Begge næringer har gode matprodukter som er attraktivt på det internasjonale markedet. Der har blå sektor kommet et stykke lenger enn grønn sektor.

– For både å utvikle produksjonen og utnytte mulighetene i eksportmarkedet så er samarbeid nøkkelen til suksess, sier Hedstein.

Ønsker å skape positiv endring  

Samarbeidet starter i oktober og begge parter har store forventninger om å skape positive endringer.

– Vi opplever at Rethink Food tenker nytt og har et verdigrunnlag som inspirerer og utfordrer, sier Langeland.

Partnerne i Rethink Food har over lang tid fulgt med på Salmon Group og har hatt de øverst på ønskelista som en samarbeidspartner på blå side.

– Vi mener Salmon Group er en spydspiss i havbrukssektoren. De er troverdige i arbeidet med å skape bedre produksjonsmetoder fra havbrukssiden, avslutter Hedstein.

SE FLERE NYHETER