Salmon Group møtte Sjømatrådet i London

Det britiske forbruksmønsteret viser at sjømat, med laks og torsk i spissen, står for et betydelig og økende bidrag til britenes inntak av proteinholdig mat. Men usikkerhet rundt hva som skjer med eksport og handelsavtaler med Brexit, gir god grunn til å følge med på rammebetingelsene for norsk sjømatnæring i UK fremover.

 

«Soft Brexit»
Asmyhr snakket blant annet om muligheten for et Brexit-løsning som ikke innebærer fullstendig brudd, og heller ikke en reversering, en såkalt «soft Brexit»-løsning som kan sikre videre handelsavtaler for norsk laks.

Fiskens opprinnelse gir merverdi
Fremover vil Norges Sjømatråd fokusere på laksens opprinnelse i kampanjen «Seafood from Norway» for å fremme norsk laks som global merkevare.

Kampanjen vil rette særlig fokus på forbrukerorienterte aspekt som bidrar til økt forbruk gjennom økt bevissthet og kunnskap om laksens opprinnelse, renhet, bærekraftig produksjon og ikke minst norsk laks sitt gode omdømme.

Salmon Group takker for et spennende innlegg fra den rykende ferske fiskeriutsendingen og ser frem til videre samarbeid med Sjømatrådet!

Spennende møte med Norges Sjømatråds nye mann på plass i Storbritannia! Styret i Salmon Group fikk gode innspill å ta med seg i sitt videre arbeid. F.v.: Erik Osland ((styremedl.), Nils Aadland (Samfunnskontakt SG), Tom Jarle Bjørkly (styremedl.), Henrik Melingen (varmedl.), Jocelyn Sowden (Senior PR-leder, Norges Sjømatråd, London), Hans Frode Kielland Asmyhr (Fiskeriutsending Norge Sjømatråd, London), Veronica Sandnes (styremedl.), Anne-Kristin Øen (Adm.Dir., SG) og Liv Kari Eskeland (Styreleder).
SE FLERE NYHETER