Salmon Group kommenterer ny McKinsey-rapport

Salmon Group mener det er bra det settes fokus på både mulighetsbilder og tilhørende hemmere for potensiell vekst i en fersk rapport av McKinsey

 

En sentral og viktig faktor fremover er selvsagt politisk forutsigbarhet og rammebetingelser som muliggjør økt verdiskaping fra havbruk. Norge har noen naturgitte fortrinn for en effektiv og bærekraftig havbruksproduksjon. Videre har vi et mangfold av aktører langs vår langstrakte kyst, som gjennom sin nærhet til produksjonen bidrar til å identifisere og implementere nødvendige forbedringer for å opprettholde vår konkurransekraft i et globalt marked, sier Jan Olav Langeland til Kyst.

Les hele saken her:

Kyst / Kyst.no (+):Salmon Group kommenterer ny McKinsey-rapport

SE FLERE NYHETER