Produksjons- eller arealavgift

I forbindelse med fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett er det foreslått et avgiftsregime for sjømatnæringen som skal gjøre det mer forutsigbart å drive oppdrett. Salmon Group sin styreleder kommenterer den foreslåtte produksjonsavgiften.

Kommentar 2020-05-12

Salmon Group er glad for at næringen er blitt hørt og at det ikke innføres grunnrentebeskattning. Deler av næringen har foreslått en produksjonsavgift som det ser ut som man har aksept for, og det synes vi er en smart tilnærming, dersom dette tilfaller vertskommunene. Noe som gir et godt insitament for tilrettelegging av virksomheten. En produksjonsavgift vil beregnes etter en faktisk produksjon, som tar høyde for eventualiteter i en biologisk produksjon.

Tom Jarle Bjørkly
Arbeidende styreleder Salmon Group
+47 908 44 490
tjb@mortenlaks.no

SE FLERE NYHETER