Positive til skjerpet innsats mot smittespredning

Foto: salmonor.no
Myndighetene har ved ny nasjonal PD-forskrift skjerpet kampen mot PD gjennom en rekke nye, skjerpende betingelser og krav. Dette er helt i tråd med hva næringen har ønsket.

 

Som Fiskeriminister Per Sandberg uttalte i går, har den nåværende strategien ikke fungert, og nå vil destruksjon og forsert utslakting som virkemiddel kun brukes i tilfeller der det er ekstrem smittefare eller stor dødelighet. Han viser til at erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging er vel så effektivt.

– Vi er glade og lettet for at vi er hørt på at stamping-out er ute som strategi i Nord-Trøndelag,  sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Den gamle strategien har ikke fungert og har kostet oppdretterne og næringslivet i vårt område for mye. Vi har nå fått den forutsigbarheten vi har etterlyst, og man har med dette klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser på en akseptabel måte, sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Les hele pressemeldingen fra Fiskeridepartementet og last ned ny nasjonal forskrift her.

SE FLERE NYHETER