Personvern og GDPR – hva betyr det for oss?

Med en havbruksnæring i full fart fremover med teknologiske nyvinninger og nye, digitale arbeidsmetoder, er det viktig å huske å ivareta informasjons- og datasikkerhet. Den nye personvernloven som trer i kraft mai 2018 representerer i bunn og grunn en forenkling, men det er visse forholdsregler alle bedrifter må ta. Hvordan påvirker GDPR oss?

 

GDPR står for «General Data Protection Regulation» og gjelder kort sagt behandling av persondata og inkluderer nesten enhver befatning med personopplysninger som registreres digitalt, både privat og i arbeidssituasjoner.

Digitalisering og overvåking
Omfattende digitalisering har ført til mange flere muligheter til å hente inn og sammenstille opplysninger om enkeltpersoner, også over landegrenser. Og nettopp denne følelsen av å kunne bli overvåket er en av grunnene til at det gjelder egne regler.

Er det for eksempel greit at arbeidsfolk bli overvåket, som følge av at man overvåker og sporer fisken i en transportetappe? Er det ok at personer i arbeidssituasjoner overvåkes som følge av sikkerhetshensyn på anleggene?

GDPR og omdømme er i slekt
Det nye regelverket representerer både trusler og muligheter og det er enkelte etiske problemstillinger som gjør dette til et komplekst og vanskelig tema. For å bryte ned kompleksiteten noe: De nye reglene innføres, det er ingen vei utenom.

GDPR handler i veldig stor grad om omdømme, for tar man ikke personvern på alvor, vil det kunne føre til negativ oppmerksomhet som raskt kan frata deg konkurransefortrinn hos samarbeidspartnere og kunder. Det handler om å oppføre seg ordentlig, og gjør man ikke det, får det negative konsekvenser som svekker eller i verste fall ødelegger et godt omdømme.

Personopplysninger den nye valutaen
Tirsdag forrige uke deltok Salmon Group på konferanse i regi av DN der tema var «Personvern som konkurransefortrinn – Dette må du gjøre før de nye personvernreglene trer i kraft i mai». Blant foredragsholderne var Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, samt representanter fra Atea Norge, BDO, Danske Bank, Ruter, Telia Norge og Digital Norway.

Konklusjonen var enstemmig: Personopplysninger er den nye valutaen og handler om behandling av opplysninger som forvaltning av verdier. At informasjon er lik verdier og makt, er ikke nytt, og fremover er det viktig at denne makten håndteres på riktig måte, og dette er et lederansvar.

Salmon Group har den nye personvernloven høyt oppe på agendaen fremover og vil bistå aksjonærene til å gjøre eventuelle grep ihht. GDPR.

SE FLERE NYHETER