PD møte hos Mattilsynet – stort behov for oppklaring

Det var godt fremmøte av sentrale næringsaktører da Mattilsynet inviterte til innspillmøte i forbindelse med bekjempelsesplanen for PD.  Flere av aksjonærene til Salmon Group var til stede, og fra administrasjonen stilte Torgun Gjefsen, Nils Aadland og Anne-Kristine Øen.

Prosess for å utvikle bekjempelsesplan
Det er et tydelig behov for oppklaring og veiledning rundt håndhevelsen av den nye PD-forskriften som trådte i kraft 29. august 2017. Mattilsynet refererte selv til fasen vi nå har bak oss som «kaosfasen». Nå ønsker de å ta prosessen videre til en innspills- og diskusjonsfase med næringen og andre aktører. Møtet som ble holdt i Bergen torsdag 26/10 var det første i en serie med sentrale og regionale møter med ulike parter. Salmon Group har sørget for at vi blir holdt løpende orientert og at vi blir invitert til alle møtene. Det vil også bli anledning til å sende inn skriftlige innspill til Mattilsynet frem til 1. desember.

Viktige poeng

• Den nye PD-forskriften innskjerper kravene til bruk av ventemerd ved slakting av PD-fisk. Mattilsynet har bedt NFD om utsettelse på iverksettelse av denne bestemmelsen for slakting i PD-sonen til det er gjennomført en       nærmere konsekvensutredning.
• Inntil videre skal «gammel» praksis med hensyn til å tillate utsetting i slaktemerd gjelde i PD-sonen.
• Bestemmelsen om vaksinering trer ikke i kraft før NFD bestemmer det.
• Det er bedt om en faglig vurdering fra forvaltningsstøtte-institusjoner som vil kunne danne grunnlag for videre beslutning om iverksettelse.
• Mattilsynet forventer at det vil bli en endring i prøvetakingsregimet ettersom det per i dag er usikkerhet rundt regimet

Foto: Salmon Group
Foto: Salmon Group

 

Både fra salen og fra mattilsynet selv ble det bemerket at vi trenger mer tid og utredning i denne saken. Vi må også sørge for at forvaltningspraksisen er lik fra region til region. Mattilsynet ville ikke anbefale pålegg om vaksinering før vi har mer kunnskap om hvor effektivt det er med vaksinering.

 

 

 

SE FLERE NYHETER