Oppdrettsnæringen girer opp og laksen blir stadig grønnere

Det er all grunn til å være stolt av å jobbe i norsk havbruksnæring. Det er høy bevissthet rundt miljøutfordringer og rivende utvikling av moderne teknologi. Samarbeid på tvers i næringen sikrer at vi beholder posisjonen som verdensledende.

Når Salmon Group det siste halve året har arbeidet frem forprosjektet «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – hva er det?» har vi vært opptatt av å invitere oppdrettsnæringen bredt med oss for å snakke om hvordan vi skal løse utfordringene sammen. Vi må vite at vi har en felles begrepsforståelse og at vi snakker om det samme når vi snakker om bærekraft. Det at vi blir kjent på tvers av selskaper og at vi deler med hverandre hvordan vi jobber gir innsyn og forståelse for betydningen av sentrale drivere knyttet til næringen.

Det er bare å konstatere at drivere knyttet til miljø, bærekraft og tåleevne kommer til å sette agenda for fremtidens oppdrettsnæring. Og det ser lyst ut. Bruken av medikamenter har stupt, fôrselskapene er på stadig jakt etter måter å forbedre fôret på og skjerper kontinuerlig kravene til sine leverandører. Bæreevne troner på toppen av agendaen deres. Fôrflåter har for en stor del blitt elektrifisert, og arbeidsbåter står for tur. Oppdrettsnæringens bruk av fossil energi går kraftig ned.

Det er en rivende utvikling i ny teknologi for å sikre best mulig vilkår for dyrevelferd og dyrehelse, noe som i sin tur også sikrer topp kvalitet på sluttproduktet. Stadig lanseres ny moderne teknologi som vil løfte oss videre fremover i årene som kommer. Digitaliseringsbølgen har nådd nøtene. Vi kommer til å se stadig økende bruk av sensorer som overvåker miljø og vekstvilkår.

Bevissthet rundt miljøutfordringer gir nye føringer for næringens underleverandører, og engasjementet er stort i underleverandørmarkedet for å løse utfordringer og fronte bærekraft som premissgiver for teknologi og produktutvikling. Her ser vi nå mye aktivitet i de forskjellige selskap, både store og små, børsnoterte og lokaleide. Alle trekker i samme retning, opp og frem!

Internasjonale bærekraftsindekser som Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) er viktige for å synliggjøre finansiell risiko knyttet ulike grader av hensyn til miljø og bærekraft. Skal man tiltrekke seg kapital og kompetanse for fremtiden må man score godt på denne typen parametere. FAIRR rangerer børsnoterte matprodusenter, og i de siste rangeringene er det norske oppdrettsselskap som topper listen, med Lerøy, Mowi og Salmar helt på toppen.

Til syvende og sist er det markedet som bestemmer. Det at forbrukere over hele verden i stadig større grad blir bevisste og krevende både med hensyn til bærekraft, innhold i maten, og etikk rundt produksjonen, legger premisser for vår virksomhet. Vi gjør svært mye riktig på dette området i Norge. Det er derfor all grunn til optimisme. Alt ligger til rette for en videre styrking av vår posisjon internasjonalt. Og sjømatrådet er hele tiden på ballen på vegne av næringen. De har fingeren på pulsen av globale trender og er gode på å ivareta våre interesser.

Flere og flere av selskapene i næringen skyver bærekraft oppover i sine egne organisasjoner. MOWI, verdens største oppdrettsselskap, har nylig utlyst stillingen som Chief Sustainability Officer. Med dette løfter de rollen som bærekraftsansvarlig rett opp i toppledergruppen.

Det er all grunn til å tenke at norsk oppdrettsnæring i overskuelig fremtid vil fortsette å være verdensledende. Og det er all grunn til å være stolt av å tilhøre denne næringen. Nå jobber alle gode krefter sammen med en oppriktig ambisjon om å være så grønne og så bærekraftige som mulig. Det kommer det fort mye godt ut av!

Nils Aadland
Direktør Samfunnskontakt

 

 

 

I media:
https://www.intrafish.no/kommentarer/1712958/norsk-oppdrettsnaering-blir-stadig-gronnere
https://www.kyst.no/article/oppdrettsnaeringen-girer-opp-og-laksen-blir-stadig-groennere/

 

SE FLERE NYHETER