Om oss

Vi er et nettverk for lokale oppdrettsselskap langs norskekysten. Med base i Bergen, yter vi service for våre aksjonærer, som tilsammen disponerer 115 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.

Ansatte

Bilde av Anne-Kristine Øen

Administrerende direktør

Anne-Kristine Øen

Anne-Kristine Øen er adm.dir. i Salmon Group. Øen har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet med havrelatert virksomhet. Hun har vært kommunikasjonssjef hos Odfjell, Grieg Gruppen og Marine Harvest, og hun har vært daglig leder i klyngeorganisasjonen Maritime Bergen. Øen har samfunnsvitenskapelig utdanning fra UiO og UiB og har en Mastergrad i havpolitikk og havforvalting fra London School of Economics. Hun har et bredt nettverk innen media, næringsliv og politikk.

Bilde av Nils Aadland

Direktør samfunnskontakt

Nils Aadland

Nils Aadland har ansvar for samfunnskontakt og FoU i Salmon Group. Han har erfaring fra politikk, næringsliv og FoU prosjekter både innen maritim og marin industri. Aadland har både teknisk og kommersiell bakgrunn, har ledererfaring fra flere bransjer og har jobbet mye med fremtidens bærekraftige løsninger. Som adm.dir. ved skipsverftet Fjellstrand og videre i arbeidet ved NCE MCT, var han sentral i utviklingen av «Ampere», den første batteridrevne fergen. Aadland har et velutviklet nettverk innen politikk, akademia og organisasjonsliv.

Bilde av Maria Schütz Fløisand

Kommunikasjonssjef

Maria Schütz Fløisand

Maria Schütz Fløisand har ansvar for kommunikasjon i Salmon Group og jobber med omdømme, merkevarebygging, samfunnsansvar, mediehåndtering, etikk, transparens og bærekraft . Hun kommer fra tilsvarende rolle i Grieg Gruppen, hvor hun i ni år har jobbet globalt med kommunikasjon, endringsledelse, eierperspektiver, kompetanseheving og merkevarebygging på konsernnivå, og særlig innenfor shipping og sjømat-segmentet.

Bilde av Nils Inge Hitland

Innkjøpssjef

Nils Inge Hitland

Nils Inge Hitland er innkjøpssjef i Salmon Group. Han har lang fartstid fra fôrprodusenten EWOS, og kom fra stillingen som salgssjef i deres region Vest da han i 2010 begynte i Salmon Group. Hitland forvalter en portefølje av sentrale innkjøpskontrakter for gruppen og er leder for fôrforhandlingene. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid med forhandlingsutvalg, fagsjef og administrerende direktør.

Bilde av Ingebjørg O. Sævareid

Fagsjef fiskehelse og ernæring

Ingebjørg O. Sævareid

Ingebjørg Oddsdotter Sævareid er nyansatt fagsjef for fiskehelse og ernæring i Salmon Group, og vil jobbe med fiskevelferd, fôr og medisin. Sævareid er utdannet fiskehelsebiolog, og har de siste ti årene jobbet med utvikling, salg og markedsføring av fiskevaksiner og lusemidler. Hun har tilbragt mye tid ute på merdkanten, vært leder i Fiskehelseutvalget i Legemiddelindustrien (LMI), og har et bredt nettverk i næringen.

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen.