OM SALMON GROUP

Salmon Group er nettverket for små og mellomstore oppdrettere i Norge. Selskapet ble etablert i 2003 og eies av 40 lokale produsenter av laks & ørret langs hele kysten. Administrasjonen sitter i Bergen.

Vår hovedoppgave er å sikre selskapene best mulige drifts- og rammevilkår. Vi jobber kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt.

VÅRE ANSATTE

Vi jobber for mer åpenhet, faktaorientering og kompetansedeling på tvers av havbruksnæringen. Slik kan vi oppnå økt troverdighet, styrket omdømme og felles næringsutvikling. Sammen med selskapene i gruppen legger vi til rette for bærekraftig vekst og utvikling av Norges viktigste eksportnæring.

Administrerende direktør

Jan Olav Langeland

Les mer
Jan Olav Langeland er administrerende direktør i Salmon Group. Han jobber for at Salmon Group er oppdatert, i front og setter agenda for næringen. Han har bred erfaring fra både nasjonalt- og internasjonalt arbeid innen ledelse, salg, markedsføring og merkevarebygging. I tillegg har han jobbet med næringspolitiske rammebetingelser på alle politiske og administrative nivå. Tidligere har han blant annet vært markedssjef hos fôrprodusenten EWOS, divisjonssjef i BKK konsernet og salgsdirektør hos Synnøve Finden.
LEDER PRODUKT – FÔR & GENETIKK

Bjørn Morten Myrtvedt

Les mer
Bjørn Morten Myrtvedt er leder for produkt hos Salmon Group. Han har et spesielt ansvar for fôrresepter og genetikk, og jobber med kontinuerlig utvikling av disse. Bjørn Morten er utdannet marinbiolog med Master fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring fra havbruksnæringen både som kunnskapsformidler fra tiden som lektor innen akvakultur, samt som produktsjef hos fôrselskapet EWOS. Myrtvedt har også vært produktutviklingssjef hos Rieber & Søn og administrerende direktør for Saltimport i Bergen.
Leder for innkjøp og bærekraft

Christine Lyngsgård Larsen

Les mer
Christine Lyngsgård Larsen er leder for innkjøp og bærekraft i Salmon Group. Christine har bachelor- og mastergrad i internasjonal business fra University of St. Andrews i Scotland. Hun har arbeidet med innkjøpsprosesser hele sin karriere og har erfaring fra selskaper som blant annet Equinor, One Subsea, Beerenberg og kommer nå fra stillingen som innkjøps- & bærekraftsansvarlig i Ferde.
Kommunikasjonsrådgiver

Hanna Dåvøy Rørtveit

Les mer
Hanna Dåvøy Rørtveit er kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group. Hanna har en bachelorgrad i journalistikk i fra Høgskulen i Volda og en mastergrad i strategisk kommunikasjon fra Høyskolen Kristiania. Hun kommer fra stillingen som fungerende kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, der hun også tidligere har vært juniorrådgiver og hatt internship. Gjennom Sjømat Norge jobbet Hanna blant annet med prosjektet «Next Generation Seafood», et kommunikasjonsprosjekt som fokuserer på hvordan vi som sjømatnæring skal kommunisere for å løfte både omdømme og attraktivitet blant de yngre generasjonene som er på vei opp og frem. Hun har vokst opp med havbruk og har et brennende engasjement for sjømatnæringen!

styret

Styret i Salmon Group representerer selskaper i ulik størrelse og lokasjoner. Styret påser at Salmon Groups strategiske retning og operative drift er i samsvar med eiernes forventninger.

Styreleder

Tom Jarle Bjørkly

Les mer
Tom Jarle Bjørkly har sitt virke i Lødingen kommune i Ofoten, Nordland, hvor han er daglig leder for Mortenlaks.
Nestleder

Anne Marte Tombre

Les mer
Anne Marte Tombre er Business Controller & Developer i Tombre Fiskeanlegg, som holder til i Eikelandsosen i Bjørnafjorden kommune i Vestland.
Styremedlem

Erlend Vassbotten

Les mer
Erlend Vassbotten er daglig leder i Steinvik Fiskefarm som holder til i Kinn kommune i Vestland.
Styremedlem

Marte Sleire Hatlevik

Les mer
Marte Sleire Hatlevik er CEO i Osland Havbruk, som holder til i Sognefjorden.
Styremedlem

Line Ellingsen

Les mer
Line Ellingsen er adm.dir. i Ellingsen Seafood, med hovedsete på øyen Skrova i Vågan kommune, Nordland.
1. varamedlem

Johannes Njåstad Møgster

Les mer
Johannes Njåstad Møgster er forretningsutvikler i Langøylaks, som holder til i Austevoll.
2.varamedlem

Svein Arve Forland

Les mer
Svein Arve Forland er daglig leder i Telavåg Fiskeoppdrett, som holder til i Telavåg i Øygarden kommune

Leverandørinformasjon

Salmon Group benytter EHF-faktura til og fra vårt firma. Vi anbefaler leverandører om å fakturere oss via denne løsningen.

For selskaper som ikke benytter EHF-fakturering, kan faktura (pdf.) sendes til oss via e-post til: faktura@salmongroup.no

Salmon Group AS
Org.nr: 986 214 208

Leveringsadresse:
Thormøhlens gate 53D,
5006 Bergen