Om oss

Vi er et nettverk for lokale oppdrettsselskap langs norskekysten. Med base i Bergen, yter vi service for våre aksjonærer, som tilsammen disponerer 115 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.

Ansatte

Bilde av Anne-Kristine Øen

Administrerende direktør

Anne-Kristine Øen

Anne-Kristine Øen er adm.dir. i Salmon Group. Øen har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet med havrelatert virksomhet. Hun har vært kommunikasjonssjef hos Odfjell, Grieg Gruppen og Marine Harvest, og hun har vært daglig leder i klyngeorganisasjonen Maritime Bergen. Øen har samfunnsvitenskapelig utdanning fra UiO og UiB og har en Mastergrad i havpolitikk og havforvalting fra London School of Economics. Hun har et bredt nettverk innen media, næringsliv og politikk.

Bilde av Nils Aadland

Samfunnskontakt

Nils Aadland

Nils Aadland har ansvar for samfunnskontakt og FoU i Salmon Group. Han har erfaring fra politikk, næringsliv og FoU prosjekter både innen maritim og marin industri. Aadland har både teknisk og kommersiell bakgrunn, og har jobbet mye med fremtidens bærekraftige løsninger. Han var blant annet med på å utvikle «Ampere», den første batteridrevne fergen. Aadland har et velutviklet nettverk innen politikk, akademia og organisasjonsliv.

Bilde av Maria Schütz Fløisand

Kommunikasjonssjef

Maria Schütz Fløisand

Maria Schütz Fløisand er kommunikasjonssjef hos Salmon Group. Hun har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen, og har erfaring med alt fra journalistisk arbeid, profileringsprosesser, mediehåndtering og deltakelse i debatter til gjennomføring av kampanjer, messer og selskapsinterne arrangementer. Fløisand er bekvem med alle kommunikasjonsflater. Før hun kom til Salmon Group jobbet Fløisand ni år for Grieg Gruppen.

Bilde av Torgun Gjefsen

Fagsjef/veterinær

Torgun Gjefsen

Torgun Gjefsen er fagsjef hos Salmon Group. Hun er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole og har en bredt sammensatt erfaringsbakgrunn. Hun har jobbet i oppdrettsselskap i Norge og på Færøyene, og har erfaring fra offentlig forvaltning både som ansatt hos mattilsynet og i fiskeridirektoratet. Gjefsen har også jobbet med forsikring og som revisjonsleder hos DNV GL. Hun har dermed bred kunnskap om en rekke aspekter av oppdretterens daglige utfordringer.

Bilde av Nils Inge Hitland

Innkjøpssjef

Nils Inge Hitland

Nils Inge Hitland er innkjøpssjef i Salmon Group. Han har lang fartstid fra fôrprodusenten EWOS, og kom fra stillingen som salgssjef i deres region Vest da han i 2010 begynte i Salmon Group. Hitland forvalter en portefølje av sentrale innkjøpskontrakter for gruppen og er leder for fôrforhandlingene. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid med forhandlingsutvalg, fagsjef og administrerende direktør.

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen.