Nytt styre i Salmon Group

Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks er ny styreleder i Salmon Group. Nettverket har sin generalforsamling og årskonferanse på Solstrand 8. og 9. mai.

– Salmon Group har gjennomgått store endringer i løpet av det siste året. Under ledelse av Anne-Kristine Øen har vi nå på plass et svært sterkt lag i administrasjonen som virkelig har løftet oss, sier Bjørkly.

Endringene ble i dag manifestert med lansering av våre nye websider med en modernisert og tidsriktig profil.

– Med et volum på 195 000 tonn er Salmon Group Norges nest største innkjøper av fôr til fiskeoppdrett. Volum gir oss også forhandlingsmakt når det gjelder rogn, vaksiner og en rekke andre innsatsfaktorer til produksjon av verdens beste laks og ørret, sier Bjørkly.

Vi har lenge vært sterke på forhandlinger og innkjøp. Nå har vi i tillegg styrket oss på områder som biologi, bærekraft, politikk og nettverksbygging. Salmon Group jobber systematisk med å definere konkrete indikatorer for FNs bærekraftsmål. Dette gjør vi i samarbeid med en rekke parter og organisasjoner, blant annet FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk.


Om Salmon Group

Salmon Group er et nettverk for små og mellomstore, lokaleide selskap i havbruksnæringen som produserer laks og ørret i Norge. Vi har aksjonærer langs hele kysten og administrasjonen er i Bergen.

Salmon Group har som hovedoppgave å sikre aksjonærene beste mulige drifts- og rammevilkår. Dette skjer gjennom innkjøpsavtaler der aksjonærene samlet oppnår stordriftsfordeler. I tillegg jobber administrasjonen kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt.

Salmon Group skal være en sterk og tydelig stemme som stiller krav til egen næring. Vi jobber for en havbruksnæring som løfter seg gjennom økt fokus på åpenhet, faktaorientering og kompetansedeling på tvers av næringen og slik bidrar til økt troverdighet, styrket omdømme og felles næringsutvikling. Salmon Group utfordrer, stiller krav til og har god dialog med myndigheter, forvaltning og øvrige aktører i næringen.

Key Facts

  • Salmon Group-nettverket representerer 12% av produksjonsvolumet totalt i Norge
  • 45 aksjonærer, 116 konsesjoner
  • Resultat 2017: MNOK 1,64
  • Samlet produksjon av laks og ørret i SG-nettverket: 145 000 tonn
  • Samlet smoltproduksjon i SG-nettverket: 55 millioner smolt

Kontakt

Maria Schütz Fløisand
Kommunikasjonssjef
+47 920 30 905
maria@salmongroup.no
salmongroup.no

SE FLERE NYHETER