Nytt styre i Salmon Group

Fra venstre: Marte S. Hatlevik (Osland Havbruk), Erlend Vassbotten (Steinvik Fiskefarm) Anne Marte Tombre (Tombre Fiskeanlegg), Tom Jarle Bjørkly (Mortenlaks), Anne Martha Heidal (Femanger Laks) og Svein Arve Forland (Telavåg Fiskeoppdrett). Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Salmon Group

Pressemelding // 2022-05-25

Generalforsamlingen i Salmon Group valgte nytt styre 24. mai 2022.

Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks er gjenvalgt som styreleder, og Marte S. Hatlevik fra Osland Havbruk er valgt som nestleder. Anne Marte Tombre fra Tombre Fiskeanlegg og Erlend Vassbotten fra Steinvik Fiskefarm er valgt som nye styremedlemmer. Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood var ikke på valg.

Valgkomiteen har vært ledet av Erik Fylkesnes fra Fylkesnes Fisk, og har som vanlig lagt vekt på å få til en god balanse mellom kompetanse, landsdeler, størrelse på selskap, kjønn og alder. Det nye styret har et godt mangfold og er en motivert gruppe som ser frem til å være med på å løfte Salmon Group videre opp og frem.

Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett er valg til første vara, og i Salmon Group stiller første vara på alle styremøtene. Som andre vara har generalforsamlingen valgt Anna Martha Heidal fra Femanger Laks.

 

SE FLERE NYHETER