Nytt styre i Salmon Group

Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks gjenvalgt som styreleder. Per Arne Dahle fra Aqua Farms Vartdal nyvalgt nestleder.

Pressemelding // 2021-05-04

Salmon Group har i dag avholdt sin generalforsamling og valgt nytt styre for det kommende året. Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks er gjenvalgt som styreleder, og Per Arne Dahle fra Aqua Farms Vartdal er valgt som nestleder.

Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood trer inn som nytt styremedlem og Henrik Melingen fra Austevoll Melaks fortsetter som styremedlem. Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett fortsetter som første vara og Anna Martha Heidal fra Femangerlaks er ny i styret som andre vara.

– Salmon Group har de siste årene hatt et fast blikk på fremtidens drivere og hvilke utfordringer som vil møte oss i tiden som kommer. Alle aspekter ved fôret er noe av det viktigste vi driver med, og det er derfor gledelig at vi med dette styret på plass står rustet til å fortsette det gode arbeidet som Salmon Group gjør for nettverket på dette området, sier styreleder Tom Jarle Bjørkly.

Salmon Group arrangerte også sin årlige Årskonferanse i dag. Også den i heldigitalt format, med spennende innledere og høyrelevant program som tar pulsen på de viktige driverne fremover. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen, og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ble utfordret i eksklusivt intervju for nettverket. Konferansen ble ledet av Guri Solberg (TV2).

– Årskonferansen er nettverkets viktigste årlige møteplass og selv om vi gjerne skulle møttes som tidligere, er det også svært verdifullt at vi kan arrangere en samling for eierne som peker på viktige trender og belyser fremtidige utfordringer. Det er alltid best å stille forberedt til det som vil komme, sier Bjørkly.

Salmon Group sitt styre består nå av: Tom Jarle Bjørkly (leder), Per Arne Dahle (nyvalgt nestleder), Line Ellingsen (nyvalgt styremedlem), Henrik Melingen (styremedlem), Marte Sleire Hatlevik (styremedlem), Svein Arve Forland (første vara) og Anne Martha Heidal (nyvalgt andre vara).

SE FLERE NYHETER