Nyopprettet fiskevelferdspris søker kandidater

I likhet med Salmon Group, er den nyopprettede Fiskevelferdsprisen opptatt av de konkrete tiltakene som virker. Er du selv eller vet du om en kandidat verdig en slik pris?

I likhet med Salmon Group, er den nyopprettede Fiskevelferdsprisen opptatt av de konkrete tiltakene som virker. Er du selv eller vet du om en kandidat verdig en slik pris?

Salmon Group publiserte i høst rapporten Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det? som trekker frem hvor avgjørende det er med god dyrevelferd i all type matproduksjon som involverer dyr, så også i oppdrett, og er en viktig del av en bærekraftig løsning for fremtiden.

Et ekstra fokus på de smarte og gode tiltakene som virker, ønsker vi velkomment og håper denne prisen kan bidra som en pådriver til å gjøre smarte valg og finne frem til gode, varige løsninger som er kunnskapsbaserte.

Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet, som er en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, ønsker å innstifte dette som en årlig fiskevelferdspris. Nå ber de om tips til potensielle vinnere. 

> Les mer om prisen og kriterier for å bli kandidat i denne saken på kyst.no.

Er du selv eller vet du om en kandidat verdig? Prisen skal deles ut til en kandidat som utmerker seg med mer enn vidløftige tanker og gode ideer. Prisen skal være med på å sette fokus på fiskevelferd i alle ledd av produksjonen, og både små og store tiltak kan meldes inn.  

Brit Tørudfagleder for fiskehelse- og velferd hos Veterinærinstituttet, er initiativtaker til prisen og utfordrer bedriftene, på alle nivåer, fra ledere til røktere, men også utstyrsprodusenter, fiskehelsepersonell og forskere, til å stå frem med konkrete tiltak som de har innført.

Eksempler på tiltak kan være:

  • Utviklet teknologi som på en eller annen måte har bidratt til at fiskevelferden i bedriften eller bransjen har blitt bedre
  • Bruker kjent utstyr på en bedre måte
  • Gjort små dagligdagse tiltak som gjør at fisken får det bedre
  • Utviklet smarte system for miljøovervåking som sikrer godt miljø for fisken
  • Endret organisering av arbeidet på anlegget
  • Utviklet måter å lese fisken på – hva er det fisken foretrekker?
  • Gjort gode erfaringer med enkle, konkrete tiltak for å hindre smittespredning (sjukdom fører til svært dårlig velferd for mange)
  • Utviklet nye velferdsindikatorer, eller en praktisk systematisering av bruken

 

 

 

SE FLERE NYHETER