Nyopprettet fiskevelferdspris søker kandidater

I likhet med Salmon Group, er den nyopprettede Fiskevelferdsprisen opptatt av de konkrete tiltakene som virker. Er du selv eller vet du om en kandidat verdig en slik pris?

- Fiskevelferden er under press. Men mange gjør også mye bra for å forbedre den. Disse har vi lyst å høre om og kanskje gi en påskjønnelse, sier Brit Tørud (t.v.) som har fagansvar for fiskehelse og fiskevelferd på Veterinærinstituttet. Foto: Kyst.no

I likhet med Salmon Group, er den nyopprettede Fiskevelferdsprisen opptatt av de konkrete tiltakene som virker. Er du selv eller vet du om en kandidat verdig en slik pris?

Salmon Group publiserte i høst rapporten Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det? som trekker frem hvor avgjørende det er med god dyrevelferd i all type matproduksjon som involverer dyr, så også i oppdrett, og er en viktig del av en bærekraftig løsning for fremtiden.

Et ekstra fokus på de smarte og gode tiltakene som virker, ønsker vi velkomment og håper denne prisen kan bidra som en pådriver til å gjøre smarte valg og finne frem til gode, varige løsninger som er kunnskapsbaserte.

Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet, som er en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, ønsker å innstifte dette som en årlig fiskevelferdspris. Nå ber de om tips til potensielle vinnere. 

> Les mer om prisen og kriterier for å bli kandidat i denne saken på kyst.no.

Er du selv eller vet du om en kandidat verdig? Prisen skal deles ut til en kandidat som utmerker seg med mer enn vidløftige tanker og gode ideer. Prisen skal være med på å sette fokus på fiskevelferd i alle ledd av produksjonen, og både små og store tiltak kan meldes inn.  

Brit Tørudfagleder for fiskehelse- og velferd hos Veterinærinstituttet, er initiativtaker til prisen og utfordrer bedriftene, på alle nivåer, fra ledere til røktere, men også utstyrsprodusenter, fiskehelsepersonell og forskere, til å stå frem med konkrete tiltak som de har innført.

Eksempler på tiltak kan være:

 

 

 

SE FLERE NYHETER