Nye veiledere for fangst og bruk av rensefisk

Veilederne for fangst og bruk av rensfisk er forenklet - syv veiledere er nå blitt til tre.

INAQ har i oppdrag fra FHF, oppdatert  og forenklet rensefiskveilederne i nært samarbeid med Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet. Formålet med forenklingen er å gjøre veilederne mer spisset og konkret med råd om beste praksis for bruk av rensefisk. Resultatet er at veilederne for fangst og bruk av rensefisk har gått fra syv til tre veiledere.

Rensefiskveilederne vil etter hvert foreligge på en egen nettside i et interaktivt format. Siden skal fungere som en delingsplattform for næringen selv, slik at ny kunnskap og behov for å drøfte problemstillinger kan gjøres fortløpende. Foreløpig kan du lese utfyllende om de tre nye veilederne her:

SE FLERE NYHETER