Nye styremedlemmer i Salmon Group

Tom Jarle Bjørkly er gjenvalgt som styreleder og styret har fått nye styremedlemmer fra Osland Havbruk og Telavåg FIskeoppdrett.

Pressemelding 2020-05-06

Tom Jarle Bjørkly, daglig leder i Mortenlaks, fortsetter som styreleder i Salmon Group.

Generalforsamlingen i Salmon Group valgte nytt styre 5. mai 2020. Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks forsetter som styreleder, og Vibecke Bondø fra Salmonor blir værende i rollen som nestleder.

Også Per Arne Dahle, fra Aqua Farms Vartdal, fortsetter i styret. Henrik Melingen fra Austevoll Melaks rykker opp fra 1. vara til styremedlem, og helt nytt styremedlem er Marte Sleire Hatlevik, som er økonomi- og administrasjonsleder hos Osland Havbruk.

Valgkomiteen har vært ledet av Elin Tveit Sveen fra Marø Havbruk, og har som vanlig lagt vekt på å få til en god balanse mellom kompetanse, landsdeler, størrelse på selskap, kjønn og alder. Det nye styret har et godt mangfold og er en motivert gruppe som ser frem til å være med på å løfte Salmon Group videre opp og frem. Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett er valg til første vara, og første vara stiller i Salmon Group på alle styremøtene. Som andre vara har generalforsamlingen valgt Håkon Tombre fra Tombre Fiskeanlegg.

Salmon Group står foran en ny og spennende periode med lederskifte. Jan Olav Langeland tiltrer som ny administrerende direktør i Salmon Group 1. august 2020.


KONTAKT

Tom Jarle Bjørkly
Styreleder Salmon Group
+47 908 44 490
tjb@mortenlaks.no
salmongroup.no

SE FLERE NYHETER