Ny regjering, sikret kontinuitet

Ny regjering er kommet på plass denne uken og noen endringer blir det også for havbruksnæringen, selv om Fiskeriminister Per Sandberg fortsetter i samme rolle. Ny Næringsminister vil også påvirke vårt område når Torbjørn Røe Isaksen overtar etter Monica Mæland.

 

Næring med krevende endringsprosesser
Både Sandberg, statssekretær Roy Angeltveit og andre sentrale personer rundt Fiskeriministeren fortsetter i regjeringsapparatet. Dette sikrer etterlengtet kontinuitet i en næring med mange krevende endringsprosesser.

Havstrategi
I tillegg er det særlig interessant at Statssekretær Roy Angelvik nå blir delt mellom næringsdepartementet og fiskeridepartementet, og får dermed ansvar for havet. Dette er i tråd med regjeringens havstrategi og vil bidra til helhetlig tenkning innenfor bærekraft og miljø, og tuftet på Jeløya-plattformens hovedpunkter som er viktige for vår næring:

• Styrke Norges profil som havnasjon
• Arbeide for å utvikle havnæringene
• Arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser
• Legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge
• Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV
• Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
• Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer
• Utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid

Monica Mæland er ny Kommunalminister, og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir hun dermed sentral for et av våre viktigste fokusområder i år: forenklet forvaltning. Hun blir sjef for alle fylkesmennene.

Statssekretær Roy Angelvik (foto) har bekreftet deltakelse på Salmon Group sin generalforsamling til våren.

SE FLERE NYHETER