NY LEDER FOR INNKJØP & BÆREKRAFT I SALMON GROUP

Vi er glade for å presentere Christine Lyngsgård Larsen som ny leder for innkjøp & bærekraft i Salmon Group!

Foto: Veronika Stuksrud

Pressemelding 23.09.2022

Christine Lyngsgård Larsen er ansatt som leder for innkjøp & bærekraft i Salmon Group. Christine har lang erfaring med innkjøpsprosesser og kommer fra stillingen som innkjøps- & bærekraftsansvarlig i Ferde. 

Vi er glade for å presentere Christine Lyngsgård Larsen som ny leder for innkjøp & bærekraft i Salmon Group. Christine har bachelor- og mastergrad i internasjonal business fra University of St. Andrews i Scotland. Hun har arbeidet med innkjøpsprosesser hele sin karriere og har erfaring fra selskaper som blant annet Equinor, One Subsea, Beerenberg og Ferde.

«Christine har den innkjøpsfaglige ekspertisen som er nødvendig i et selskap som Salmon Group. Vi representerer 39 aksjonærer og totalt 55 selskaper. Vår innkjøpsportefølje som vi ivaretar for våre eiere, har en årlig verdi på over 5 milliarder kroner. Dette pålegger oss et ansvar, ikke bare for sikre stordriftsfordeler, men også for leverandørindustrien og aktørene rundt vår næring. Vi er trygge på at Christine med sin solide erfaring fra komplekse innkjøpsprosesser i store selskaper, har de beste forutsetninger for å ivareta dette ansvaret. Vi har også et ekstra ansvar for å ta både sosiale og miljømessige bærekraftige innkjøpsbeslutning på vegne av gruppen. En viktig del av Christines arbeidet vil være å sikre etterlevelse av åpenhetsloven i leverandørleddet. Christine har erfaring fra også dette området og vi ser frem til at dette særdeles viktige arbeidet blir ytterligere profesjonalisert både hos oss, våre aksjonærer og våre leverandører» sier Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group.

«Jeg er svært motivert til å ta på meg en viktig rolle i et spennende selskap i viktig vekstnæring. Havbruksnæringen ble tidligere i år trukket frem som en av ti mulighetsnæringer for Norge i en rapport utarbeidet av McKinsey, og er en næring hvor jeg med min bakgrunn kan være med å gjøre en forskjell. Jeg er imponert over hva Salmon Group og deres eiere har gjort av grep sammen gjennom Salmon Group-fôret, og iverer etter å bli med på reisen videre sammen med eierne», sier Christine Lyngsgård Larsen.

Christine Lyngsgård Larsen tiltrer stillingen 1. januar 2023.

SE FLERE NYHETER