Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt oss gode data som kan benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

 

Sammenheng mellom PD-vaksine og ryggradsdeformasjon
Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015. Konsulentselskapet INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon.

Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon. For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon.

Stiller data til disposisjon
På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker vi i Salmon Group å stille våre data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken. Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode.

Kontaktpunkt:
Salmon Group AS
Anne Kristine Øen, Adm. Dir.
anne@salmongroup.no
Tel.: 957 71 549

INAQ AS
Randi Nygaard Grøntvedt, Seniorrådgiver
randi.grontvedt@inaq.no
Tel.: 920 85 785

Relaterte saker:
Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1339694/fant-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon

Ser klar indikasjon på sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon hos laks
http://ilaks.no/ser-klar-indikasjon-pa-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon-hos-laks/

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://kyst.no/nyheter/ny-kunnskap-om-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon/

MSD Animal Health: Fakta om vaksinebivirkninger hos laks
http://ilaks.no/msd-animal-health-fakta-om-vaksinebivirkninger-hos-laks/

SE FLERE NYHETER