NY KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER I SALMON GROUP

Vi er stolt over å kunne presentere Hanna Dåvøy Rørtveit som ny kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group!

Foto: Veronika Stuksrud

Pressemelding 23.09.2022

Hanna Dåvøy Rørtveit er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group. Hun har vokst opp med havbruk og har et brennende engasjement for sjømatnæringen!

Vi er stolt over å kunne presentere Hanna Dåvøy Rørtveit som ny kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group. Hanna har en bachelorgrad i journalistikk i fra Høgskulen i Volda og en mastergrad i strategisk kommunikasjon fra Høyskolen Kristiania. Hun kommer fra stillingen som fungerende kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, der hun også tidligere har vært juniorrådgiver og hatt internship. Gjennom Sjømat Norge jobbet Hanna blant annet med prosjektet «Next Generation Seafood», et kommunikasjonsprosjekt som fokuserer på hvordan vi som sjømatnæring skal kommunisere for å løfte både omdømme og attraktivitet blant de yngre generasjonene som er på vei opp og frem.

Hanna har vokst opp ved Sognefjorden og har gjennom ungdomsårene hatt ulike sommerjobber hos Osland-gruppen. Her har hun tilegnet seg erfaring fra ulike deler av verdikjeden, som for eksempel  settefiskanlegg og administrasjon.

Kunnskap. Engasjement. Formidlingevne.

«Med Hanna på laget får vi en verdifull kombinasjon av bransjekunnskap, et brennende engasjement for næringen og en solid evne til å formidle dette. Dette er virkelig i tråd med oppgaven vår både overfor eierne våre i Salmon Group, men også som en  tydelig stemme i en næring som har behov for å øke kunnskap og engasjement hos utenforstående. Vi synes også det er svært interessant at Hanna, gjennom sin deltagelse i «Next Generation Seafood» besitter så mye innsikt om unges perspektiver på havbruksnæringen. Dette er noe vi gleder oss til å høre mer om, og som vi kommer til å ta med oss i arbeidet fremover» sier Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group.

«Eg har gjennom Next Generation Seafood blitt enda bedre kjent med bransjen, og ikkje minst samla inn mykje god innsikt i korleis bransjen vår vert oppfatta i frå utsidan, særleg frå dei unge. Eg gler meg til å ta med meg den kunnskapen eg har tilegna meg i dette prosjektet, vidare inn i Salmon Group. Det at eg har vokse opp med Osland-gruppa som ei hjørnesteinsbedrift i mi eiga bygd, gjer at eg verkeleg brenn for og deler engasjementet aksjonærane i Salmon Group har for både havbruk og ikkje minst viktigeheita av dei sterke lokalsamfunna. Å klare å kommunisere ringverknadane våre selskap har ute i distrikta på ein måte som skaper engasjement og forståing, ikkje berre til den komandre generasjonen vi har lyst til å rekruttere, men også til dei som tek beslutningane i dette landet, har aldri før våre viktigare. Det er ein jobb eg, saman med akjonærane og resten av administrasjonen, er klar til å give laus på», sier Hanna Dåvøy Rørtveit.

Hanna Dåvøy Rørtveit tiltrer stillingen 1. januar 2023.

SE FLERE NYHETER