Neste generasjon vil ha ekte vare

Salmon Group samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) for å knytte utdanning og næringsliv tettere sammen. En vinn-vinn-situasjon!

Salmon Group inngikk i høst et samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og er svært fornøyd med å ha fått en engasjert student fra Institutt for sammenlignende politikk på laget for hele vårsemesteret. Sara Krugerud Berntzen (21) har en spennende bakgrunn og et stort samfunnsengasjement som vil gi god gjenklang i Salmon Groups arbeid på alle felt.

Sara Krugerud Berntzen har tross sin unge alder allerede flere utenlandsopphold bak seg, og har bant annet studert Corporate Social Responsibility (CSR/samfunnsansvar) ved Universidad Nacional de San Martin i Buenos Aires, studert fransk i Normandie og vært et skoleår på utveksling i Sør Afrika. Hun har også hatt et internship hos den internasjonale utvekslingsorganisasjonen Youth for Understanding og jobbet som «talent blogger» i Dagens Næringsliv. I tillegg var hun i fjor med på oppstarten av studiet «Life below water» på UiB, som kun omhandler FN bærekraftsmål 14 om livet under vann.

Hun er en typisk representant for den yngre generasjon, og setter klimautfordringer og det å jobbe systematisk og konkret med å finne gode løsninger på disse, som en av de viktigste driverne.

Sara Krogsrud Berntzen, Sam.pol.-student (UiB) og praksistudent hos Salmon Group våren 2020

– Unge folk i dag ønsker å jobbe med noe som gir mening, og aller helst noe som er med og endrer og driver utviklingen, sier Sara Krugerud Bertnzen, sam.pol.-student (Uib) og praksisstudent hos Salmon Group. Slik verden er i dag, kan man ikke være hverken naiv eller egoistisk. Man må samarbeide på tvers av fagområder og på tvers i et verdensperspektiv. Vi må tenke sammen og jobbe sammen. Den måten som Salmon Group jobber på er veldig konkret og veldig levende. De viser at de gjør noe, og ikke bare snakker om det og fremstår som fremtidsrettet. Det er veldig inspirerende.

Fremtidens arvtakere viser at de er bevisste, stiller krav og forventer at fremtidige arbeidsgivere ikke bare er in it for the money, men driver på en måte som tar et stort etisk og samfunnsmessig ansvar. Krav til bærekraft er også blitt et selgende poeng når man skal tiltrekke seg de beste hodene. Det vil si, unge arbeidstakere finner ikke bedriftene attraktive dersom de ikke viser at ansvaret sitter i bedriftens ryggrad. De vil ha ekte vare.

Maria Schütz Fløisand, kommunikasjonssjef, Salmon Group

– Det er verdifullt å ha en så dyktig, ung stemme som Sara Krugerud Berntzen inn i alt vårt arbeid, sier kommunikasjonssjef i Salmon Group, Maria Schütz Fløisand. Sara representerer den yngre generasjon som stiller store krav til fremtidige arbeidsgivere. Dagens unge vil ikke jobbe i selskap som pynter seg med bærekraft eller samfunnsansvar. De har selv et sterkt etisk kompass og vil ha ekte vare og se at det gjøres helt konkrete, fremtidsriktige grep. Hvis de unge ikke kan stå for det bedriften står for, vil det heller ikke være en relevant eller attraktiv arbeidsplass. Vi må lytte oppmerksomt til de unge og se dette som en mulighet. Det betyr at vi hele tiden må være skjerpet og klare til å gjøre endringer. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Berntzen er opptatt av at man må åpne øynene for hvor stor havnæringene egentlig er. En fjerdedel av den totale norske verdiskapningen skjer i havnæringene. Det er en viktig næring for fremtiden, og derfor vies den også stor oppmerksomhet i offentligheten. Det øker også attraktiviteten og åpner for mange typer innganger til en jobb med havet som utgangspunkt for sitt virke.

– Praksisperioden vil gi meg verdifull innsikt i hvordan man jobber med bærekraft og samfunnsansvar og samtidig hvordan det politiske landskapet er og påvirkes. I tillegg får jeg erfaring med hva utdanningen min kan brukes til. Jeg tror det blir viktigere og viktigere at bedriftene ønsker bredde i erfaring og kompetanse velkommen, ikke minst fordi unge i dag er målrettet, bevisste og kanskje litt kravstore til fremtidige arbeidsgivere. Så langt leverer oppdrett til forventningene og vel så det. Her er det så mange spennende utfordringer som gjør at både jeg og mange av mine medstudenter ser havbruk som en attraktiv næring å jobbe i etter utdanningen!

Velkommen til oss, Sara!

Les Intrafish sin sak om vår praksisstudent og samarbeidet med Universitetet i Bergen.

SE FLERE NYHETER