Metapod-samarbeid avvikles

Det industrielle volumet lar seg ikke realisere nå, men Salmon Group fortsetter jakten på nye, bærekraftige ingredienser til fôret.

Pressemelding // 2021-05-12

Metapod har orientert Salmon Group om at de ikke kan oppfylle forutsetningene i den inngåtte avtalen. Partene har dermed blitt enige om at samarbeidsavtalen Metapod inngikk med Salmon Group opphører.

Dette har kommet frem i et møte denne uken der Salmon Group ba om en orientering om status for prosjektet. Det industrielle volumet som avtalen bygger på, lar seg ikke realisere.

– Salmon Group hadde virkelig tro på denne satsingen og vi er selvsagt først og fremst lei oss for at prosjektet ikke lyktes og at vi ikke kan ta i bruk denne råvaren nå. Vi jobber videre med alternative råvarer som vil ytterligere bidra til bærekraftig produksjon av laks og ørret, sier Jan Olav Langeland, adm.dir. i Salmon Group.

Salmon Group beklager det som har inntruffet, og fortsetter jakten på nye, bærekraftige fôringredienser.

SE FLERE NYHETER