Lingalaks tar bærekraftsgrep

Lingalaks tar i bruk ny slamrenseteknologi fra Framo LiftUP

Slamrensesystemet skal installeres på fire merder ved Lingalaks sin oppdrettslokalitet i Djupevik i Hardangerfjorden. Selskapet testet i 2019 teknologien i et mindre omfang, og ønsker nå å bruke det i stor skala.

Vi investerer i dette fordi dette avfallet er en stor uutnyttet ressurs. Vi ønsker å ta ansvar for bærekraftig havbruk utover det som er bransjestandard. I dag koster det oss penger å bli kvitt avfallet, men vi ønsker å være i førersetet for å skape en sirkulær økonomi, og vi tror dette er veien å gå for å utnytte ressursene, sier daglig leder Kristian Botnen i Lingalaks.

For Framo LiftUP representerer avtalen med Lingalaks det endelige kommersielle gjennombruddet for slamrenseteknologien. Selskapet har i flere år arbeidet med å utvikle og teste systemene som fjerner slam og spillfôr under åpne oppdrettsanlegg. Systemet, som er utviklet i samarbeid med miljøorganisasjoner, er nylig blitt testet i 16 måneders Innovasjon Norge-støttet prosjekt. Resultatene fra testingen er svært oppløftende.

– Vi er veldig glade for at vi kan være med på å bidra i den grønne omstillingen. Resultatene fra testene viser at systemet fanger opp over to tredeler av partiklene som er mulige å fange opp. Det er over all forventning, sier produktansvarlig Jarle Ragnhildstveit hos Framo LiftUP.

Prosjektansvarlig Georg Melcher i Lingalaks forteller og at selskapet allerede i 2018 begynte med algeolje som erstatning for fiskeoljer i fôret, og benytter nå det bærekraftige produktet som standard ingrediens i fôret uten at det koster ekstra i innkjøp. Det viser at det nytter å tenke nytt, mener han.

Samtidig vet vi at særlig våre utenlandske kunder blir mer og mer opptatt av bærekraft, miljø og CO2-regnskap, og når vi tilfredsstiller deres innkjøpskrav blir produktet vårt også mer attraktivt.

Salmon Group heier på gode bærekraftsinitiativer!

 

SE FLERE NYHETER