For leverandører

Salmon Group inngår avtaler på vegne av oppdretterne i gruppen, og representerer et betydelig volum av varer og tjenester. Ved å sentralisere innkjøp er det en klar forventning at det samlede volumet skal gjenspeiles i fordelaktige betingelser i våre avtaler.

Alle avtaler blir som hovedregel konkurranseutsatt. Salmon Groups rutiner og prosesser sikrer at tilbydere blir likebehandlet, konfidensialitet ivaretas, samt at Salmon Groups krav og behov blir oppfylt i de avtalene som signeres.

For å sikre kontinuitet, transparens og samarbeid signerer vi avtaler med varighet på 3 – 5 år. Vi har en risikobasert tilnærming til oppfølging av avtaler, har rutiner for rapportering, og gjennomfører jevnlige statusmøter med våre leverandører.

Bærekraft

Bærekraft representerer en rød tråd i alle våre prosesser, er et av våre evalueringskriterier og et element våre leverandører rapporterer på.

Salmon Group har en klar forventing om at våre leverandører skal støtte og løfte vårt bærekraftsarbeid.

Ønsker du å bli leverandør?

Vi er stadig på jakt etter nye løsninger.

Våre avtaler