Laksen får mer bærekraftig diett – Proteiner fra gresshopper inn i fôret

Vi gjør igjen grep for å redusere fotavtrykket og har inngått eksklusiv avtale med gründerne i Metapod!

Pressemelding 2020-06-02

Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde som blant annet skal brukes i fôret til laksen. Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein. Dessuten gjør en nytte av en «problemressurs» fra annen matproduksjon.

Salmon Group har inngått en eksklusiv avtale med gründerbedriften Metapod som sikrer oppdretterne i nettverket et næringsrikt fôr til fisken. Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser, som sikrer lokal produksjon av en av de viktigste og mest etterspurte bestanddelene i mat, både til dyr og mennesker. Produksjonen vil også foredle matsvinn, slik at dette bringes inn igjen i vår verdikjede. Slik tar næringen i bruk en ny ressurs og ny teknologi, og Salmon Group reduserer fotavtrykket ytterligere.

Nils Inge Hitland, Innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group. Foto: Salmon Group

– Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si – fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on! Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group.


Konkurranse til proteinholdige næringskilder

Industrielt oppdrett av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som kan konkurrere med dagens oppdrettsfisk sine hovedkilder til protein, nemlig soya og fiskemel. Metapods organisme vil mates med rester fra brød- og bryggeriproduksjon som ellers ville endt opp som avfall. Dette bidrar til sirkulær økonomi og reduksjon i karbonfotavtrykk. Ikke bare er produksjonen energi- og arealeffektiv. Den lokale produksjonen langs norskekysten sørger også for kort transport frem til fôrfabrikkene.

Fredrick Darien, Gründer og daglig leder, Metapod. Foto: LD Studio/Metapod

– Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik  har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien.

Metapod bringer med dette en svært proteinholdig nyhet til markedet. Samtidig tar de i bruk en svakt utnyttet ressurs i sin produksjon, nemlig matsvinn. Slik bindes karbon også inn igjen i verdikjeden. Metapod vil også gjøre nytte av spillvarme fra annen produksjon.

Reduserer fotavtrykket

Salmon Group gjør hele tiden justeringer i fôr-resepten for å sikre optimal bruk og sammensetning av alle fôrråvarer. Dette for å sikre god dyrehelse, lavt fotavtrykk og best mulig kvalitet på fisken.

– Dette føyer seg inn i rekken av grep vi gjør for å oppnå et fôr som svarer til strenge krav til mer balansert ressursforvaltning i alle blokker i kjeden. Den utviklingen må vi ta aktiv del i, og samarbeidet med Metapod er et slikt initiativ, på linje med de justeringene vi gjorde med råvaresammensetningen i fôret vårt sommeren 2019. Vi kan ikke sitte stille i båten og vente på at andre skal gjøre endringer. Det er vårt ansvar som næringsaktør å ta dette samfunnsansvaret, sier Hitland.

Hvilke bestanddeler som er i fôret og hvordan dette er produsert og fraktet, er avgjørende for det totale karbonfotavtrykket. Derfor gjøres det hele tiden avveiinger som sikrer fisken god og næringsrik mat, samtidig som alle ledd i verdikjeden helt frem til forbrukeren er tenkt gjennom.

– Det er ingen aktører i norsk oppdrett av laks og ørret som har tatt inn insektmel fra gresshopper som bestanddel i fôret. Det er veldig spennende at en innovativ og fremoverlent gruppering som Salmon Group, som utgjør så stor andel av produksjonsvolumet i Norge, satser på dette. For oss betyr det at vi kan starte storskala produksjon fra dag én og videreutvikle konseptet, sier Darien.

COVID19 stimulerer til nødvendig omstilling

I lys av den siste tidens spesielle omstendigheter (COVID-19), blir det også tydelig at verdens matforsyning er svært sårbar. Å produsere kortreist og lokalt vil antakelig bare bli viktigere fremover og svarer på mange av dagens samfunnsutfordringer. For å kunne produsere mer bærekraftig, vil det nødvendigvis komme krav til kortere transportavstander, bruk av uutnyttede ressurser, redusert vannforbruk, søken etter alternative proteinkilder og å skape flere lokale arbeidsplasser.

– Det er med andre ord viktig å raskt finne gode, smarte og varige løsninger på klima- og miljøutfordringer som sørger for at ressurser forblir i økonomien så lenge som mulig. Ikke minst kan dette bidra til løsninger som kan nyttes globalt og sikre mattrygghet og matsikkerhet, sier Hitland.

Metapod har sterkt fokus på miljøeffekten av produksjonen, og som unge, bevisste forbrukere, har de selv et nært forhold til miljøaspektet. De unge gründerne ønsker å bidra til å gjøre nødvendige endringer inn i den globale matproduksjonen. Salmon Group ser dette som den eneste riktige veien å gå, og er nok en gang villige til å investere det som kreves for å bidra til utviklingen av et mer bærekraftig fôr

For mer informasjon om Metapod, besøk deres nettside: https://www.metapod.no/

Relaterte nyheter / pressedekning

Nyheten har vakt interesse både i Norge og internasjonalt. Presseklipp finner du her.

KONTAKT

Maria Schütz Fløisand
Kommunikasjonssjef Salmon Group
+47 920 30 905
maria@salmongroup.no

SE FLERE NYHETER